ยิ่งกอดยิ่งหนาว

All posts tagged ยิ่งกอดยิ่งหนาว

Title: ยิ่งกอดยิ่งหนาว / Ying Gaut Ying Nao (The More I Hug You, the Colder It Gets)
Artist: Punch Worrakarn (พั้นช์ วรกาญจน์)
Album: OST Club Friday The Series 12
Year: 2020

ผิดถูกก็เข้าใจทุกที ว่ามันเลวมันไม่ดียังไง
Pit took gor kao jai took tee wah mun leo mun mai dee yung ngai
Right or wrong, I understand every time how evil and bad it is
ทั้งที่สมควรชั่งใจ ยังจะเดินไปหา
Tung tee som kuan kung jai yung ja dern bpai hah
Even though I should reconsider things, I still go to see you
รู้เขามีตัวจริง ก็จะชิง จะไขว่จะคว้า
Roo kao mee dtua jing gor ja ching ja kwai ja kwah
I know she exists, but I’ll steal you, I’ll snatch you away

ตอนที่ฝันเหมือนมันเป็นสุข
Dtaun tee fun meuan mun bpen sook
When dreams seem happy
ความเป็นจริงมีแค่ทุกข์ในใจ
Kwahm bpen jing mee kae took nai jai
In reality, there’s only suffering in my heart
เหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ มีแค่หยดน้ำตา
Meuan rahng wun tee ying yai mee kae yot numdtah
It’s like the great prize is just teardrops
รักให้มากเท่าไร มันก็ไม่มีวันได้มา
Ruk hai mahk tao rai mun gor mai mee wun dai mah
However much love I give, I never get it back

(*) ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
ไม่มีอะไรไกลกว่าแค่ความสัมพันธ์ ชั่วคราว
Mai mee arai glai gwah kae kwahm sumpun chua krao
Nothing is more distant than a temporary relationship

ทำอะไรต้องซ่อนต้องหลบ ยังอดทนก็ได้คบกันไป
Tum arai dtaung saun dtaung lop yung aut ton gor dai kop gun bpai
Whatever we did, we had to hide it, we had to avoid others, we dated while enduring this
ไม่มีคำว่าเมื่อไร อยากเมื่อไรจะมา
Mai mee kum wah meua rai yahk meua rai ja mah
There was never a “when,” I want “when” to come
คำว่ารอสักวัน มันก็เป็นแค่เพียงสัญญา
Kum wah ror suk wun mun gor bpen kae piang sunyah
“Wait some day” is just a promise

(*)

ยิ่งกอดยิ่งหนาว มันเหงา มันร้าว ไม่เคยจะมั่นคง
Ying gaut ying nao mun ngao mun rao mai koey ja mun kong
The more I hug you, the colder I get, it’s lonely, it’s heartbreaking, it’ll never be secure
เมื่อคำว่าหลง ลอยผ่านไปช้าๆ
Meua kum wah long loy pahn bpai chah chah
When infatuation slowly floats in
ยิ่งกอดยิ่งรู้ ยิ่งซึ้ง ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องลา
Ying gaut ying roo ying seung wah teung wun neung gor dtaung lah
The more I hug you, the more I know, the more it’s emphasized that we must say good-bye
แท้จริงคือภาพลวงตาเท่านั้น
Tae jing keu pahp luang dtah tao nun
In reality, it’s just an illusion
แค่มือที่สามที่ไม่มีความสำคัญ อื่นใด
Kae meu tee sahm tee mai mee kwahm sumkun eun dai
I’m just the mistress who has no importance

   

เนื้อร้อง : ณรงค์ วงศ์พัฒนเดช
ทำนอง / เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ