ยินดีที่จะทำ

All posts tagged ยินดีที่จะทำ

Title: ยินดีที่จะทำ / Yin Dee Tee Ja Tum (Happy to Do It)
Artist: Narano
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ถ้าการหายไปของฉันมันดีสำหรับเธอ
Tah gahn hai bpai kaung chun mun dee sumrup tur
If my disappearance would be good for you
ถ้าการที่ไม่ได้เจอแล้วทำให้เธอรู้สึกดี
Tah gahn tee mai dai jur laeo tum hai tur roo seuk dee
If not seeing me would make you feel good
ก็จะไม่รบกวนใจจะยอมหายไปแต่โดยดี
Gor ja mai rop guan jai ja yaum hai bpai dtae doy dee
I wouldn’t bother you and would happily disappear
ถ้าเธอต้องการแบบนี้ ฉันก็ยินดีที่จะทำ
Tah tur dtaung gahn baep nee chun gor yin dee tee ja tum
If this is what you want, I’m happy to do it

ก็พอจะรู้ ดูจากที่เห็น
Gor por ja roo doo jahk tee hen
It’s enough for me to know, I can tell from what I’ve seen
อาการที่เธอเป็น ชัดเจนว่าเธอหมดใจ
Ahgahn tee tur bpen chut jen wah tur mot jai
From your mannerisms, it’s clear you don’t have feelings for me anymore
ทั้งที่ก็รู้ ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
Tung tee gor roo wah chun ruk tur mahk kae nai
Even though you know how much I love you
ช่วยอะไรไม่ได้ยื้อเธอไว้ก็ไม่อยู่
Chuay arai mai dai yeu tur wai gor mai yoo
It doesn’t help anything, I can’t hold you back

ช่วยบอกตรงๆ ก็ได้ เอาตามที่ใจเธอต้องการ
Chuay bauk dtrong dtrong gor dai ao dtahm tee jai tur dtaung gahn
Please tell me straight, it’s fine, do what your heart desires
ว่าในใจเธอไม่มีฉันอีกแล้วเท่านั้นเอง
Wah nai jai tur mai mee chun eek laeo tao nun eng
Say you don’t have me in your heart anymore, that’s all

(*,*)