ยังไปไม่ไหว

All posts tagged ยังไปไม่ไหว

Title: ยังไปไม่ไหว / Yung Bpai Mai Wai (I Still Can’t Leave)
Artist: Earth Patravee (เอิ๊ต ภัทรวี)
Album: [Single]
Year: 2020

แสงไฟ ส่องบนทางค่อยค่อยดับหายไป
Saeng fai saung bon tahng koy koy dup hai bpai
The lights shining on the streets gradually go out
ความมืดมิด เข้ามาล้อมกรอบไว้
Kwahm meut mit kao mah laum graup wai
Darkness surrounds me
มองทางไหนก็ดูเงียบงัน
Maung tahng nai gor doo ngiap ngun
Wherever I look, it’s silent

น้ำตา ดั่งหยาดฝนร่วงลงในหัวใจ
Num dtah dung yaht fon ruang long nai hua jai
Tears fall in my heart like rain
มันเหน็บหนาวมากเกินต้านทานไหว
Mun nep nao mahk gern dtahn tahn wai
It’s to cold to bear
ต่อจากนี้ต้องทำเช่นไร
Dtor jahk nee dtaung tum chen rai
What will I do now?

(*) ที่สุดเรื่องเราที่เคยได้ฝัน
Tee soot reuang rao tee koey dai fun
The greatest things I ever dreamed about us
มันสวยงามได้เพียงแค่ไม่นาน
Mun suay ngahm dai piang kae mai nahn
Were beautiful only for a moment
ก็ฉันเป็นแค่คนเมื่อวาน
Gor chun bpen kae kon meua wahn
I’m just yesterday’s person
ที่หมดเวลาแล้ว
Tee mot welah laeo
Who’s out of time

(**) ก็รู้ว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
Gor roo wah tur mai ruk dtae mai aht huk hahm jai
I know you don’t love me, but I can’t stop my heart
ก็ฉันยังไปไม่ไหว ก็ใจยังอยู่ตรงนี้
Gor chun yung bpai mai wai gor jai yung yoo dtrong nee
I still can’t leave, my heart is still right here
แค่อยากจะขอมุมนึง เพียงแค่ที่พักในใจ
Kae yahk ja kor moom neung piang kae tee puk nai jai
I just want a corner, just a resting place in your heart
ไม่นานก็คงพร้อมจะไป ไม่มาเจออีกเลย
Mai nahn gor kong praum ja bpai mai mah jur eek loey
Soon I’ll be ready to leave, and you won’t see me anymore

ขอเพียง ต่อเวลารวบรวมเศษหัวใจ
Kor piang dtor welah ruap ruam set hua jai
I just need some time to collect the fragments of my heart
แค่มีสักเรี่ยวแรงให้เคลื่อนไหว
Kae mee suk riao raeng hai kleuan wai
Just to gather the energy to move
อีกไม่ช้าก็คงต้องไป
Eek mai chah gor kong dtaung bpai
Soon I must leave

(*,**)

ฉันแค่รบกวนเธอไม่นาน
Chun kae rop guan tur mai nahn
I won’t bother you for long
เพราะรู้เธอไม่ต้องการฉันแล้ว
Pror roo tur mai dtaung gahn chun laeo
Because I know you don’t need me anymore

ก็รู้ว่าเธอไม่รัก แต่ไม่อาจหักห้ามใจ
Gor roo wah tur mai ruk dtae mai aht huk hahm jai
I know you don’t love me, but I can’t stop my heart
ก็ฉันยังไปไม่ไหว ก็ใจยังอยู่ตรงนี้
Gor chun yung bpai mai wai gor jai yung yoo dtrong nee
I still can’t leave, my heart is still right here
แค่อยากจะขอมุมนึง เพียงแค่ที่พักในใจ
Kae yahk ja kor moom neung piang kae tee puk nai jai
I just want a corner, just a resting place in your heart
ไม่นานก็คงพร้อมจะไป ไม่ต้องเจอกันอีกแล้ว
Mai nahn gor kong praum ja bpai mai dtaung jur gun eek laeo
Soon I’ll be ready to leave, we won’t have to meet anymore

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by โอ๊บ เอก เอิ๊ต เอิง จันทร์
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เอิ๊ต ภัทรวี เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ