ยังไงดี

All posts tagged ยังไงดี

Title: ยังไงดี / Yung Ngai Dee (Should I?)
Artist: Mints
Album: [Single]
Year: 2018

ก็ไม่รู้ว่าควรมั้ย
Gor mai roo wah kuan mai
I don’t know if I should
สิ่งที่ฉันนั้นจะพูดออกไป
Sing tee chun nun ja poot auk bpai
The things that I will say
อาจทำให้บรรยากาศตรงนี้
Aht tum hai bunyahgaht dtrong nee
Might make the atmosphere here
ที่มันดีอยู่แล้ว
Tee mun dee yoo laeo
That is currently great
กลับต้องกลายเป็นความอึดอัดใจ
Glup dtaung glai bpen kwahm eut ut jai
End up becoming frustrating
ทำให้เธอลำบากใจเพราะฉัน
Tum hai tur lumbahk jai pror chun
And make you bothered because of me

(*) ก็รู้ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่
Gor roo wah mun mai dee tao rai
I know it’s not very good
แต่ในตอนนี้
Dtae nai dtaun nee
But right now
มันทนไม่ไหว
Mun ton mai wai
I can’t take it
อ่อนแอเหลือเกิน
Aun ae leua gern
I’m so weak
เหมือนคนไม่มีความหมาย
Meuan kon mai mee kwahm mai
It’s like I’m meaningless
ยังไงดีตอนนี้
Yung ngai dee dtaun nee
Should I, right now?

(**) อยากบอกให้เธอได้รู้ความจริงทุกอย่าง
Yahk bauk hai tur dai roo kwahm jing took yahng
I want to tell you and let you know the truth about everything
ถ้าหากเธอได้รู้
Tah hahk tur dai roo
If you knew
มันจะทำให้เธอมองคนๆนี้เหมือนเดิมมั้ย
Mun ja tum hai tur maung kon kon nee meuan derm mai
Would you look at me the same?
การที่มีเธออยู่
Gahn tee mee tur yoo
Having you
ทำให้ฉันรู้สึก มีความหมาย
Tum hai chun roo seuk mee kwahm mai
Makes me feel meaningful
แต่ก็กลัว
Dtae gor glua
But I’m scared
ขาดเธอไปตอนนี้ คงอยู่ไม่ไหว มันทนไม่ได้
Kaht tur bpai dtaun nee kong yoo mai wai mun ton mai dai
If I were without you right now, I wouldn’t be able to live, I couldn’t take it

ก็ไม่รู้มีอีกมั้ย
Gor mai roo mee eek mai
I don’t know if there’s anyone else
คนที่ทำให้รู้สึกอุ่นใจ
Kon tee tum hai roo seuk oon jai
Who makes me feel as warm
เท่าเธอและบรรยากาศตรงนี้
Tao tur lae bunyahgaht dtrong nee
As you and the atmosphere here
ที่มันดีอยู่แล้ว
Tee mun dee yoo laeo
That’s already great
หากระบายแล้วเธอลำบากใจ
Hahk rabai laeo tur lumbahk jai
If I express myself and you’re bothered by it
มันไม่ดีสำหรับใครทั้งนั้น
Mun mai dee sumrup krai tung nun
That’s no good for anyone involved

(*,**,**)