ยังอยู่

All posts tagged ยังอยู่

Title: ยังอยู่ / Yung Yoo (Still Here)
English Title: “Wind”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ก่อน ที่เราสองคนต้องจาก
Gaun tee rao saung kon dtaung jahk
Before the two of us must separate
อยาก ฝากวันและคืนเหล่านี้
Yahk fahk wun ale keun laeo nee
I want to leave you with these days and nights

(*) ดาวล้านหมื่นคงมี
Dao lahn meun kong mee
There’s probably millions of stars
ดวงที่เราได้เคยนั่งมองมัน
Duang tee rao dai koey nung maung mun
The stars that we once sat looking at

(**) อยาก ให้เธอฝันดี
Yahk hai tur fun dee
I want you to have sweet dreams
หาก ในวันที่เราไกลห่างกัน
Hahk nai wun tee rao glai hahng gun
If we’re far apart
ให้เธอได้มอง ดาวดวงนั้น
Hai tur dai maung dao duang nun
I want you to look at those stars
ให้รู้ว่าฉัน ยังอยู่
Hai roo wah chun yung yoo
I want you to know that I’m still here

ฝาก บอกกับสายลมโชยอ่อน
Fahk bauk gup sai lom choy aun
I’ll tell the gentle wind
ก่อน ส่งเธอเข้านอนคืนนี้
Gaun song tur kao nahn keun nee
Before sending you to sleep tonight

(*,**,**)

(***) ไม่ว่าต้องพบหรือต้องจาก
Mai wah dtaung pob reu dtaung jahk
No matter what you must face or must lose
ไม่ว่าจะใกล้หรือจะห่าง
Mai wah ja glai reu ja hahng
No matter if we’re close or far
มีเพียงคำนี้ที่จะฝาก
Mee piang kum nee tee ja fahk
I just have these words that I leave
ขอให้ถึงเธอ
Kor hai teung tur
I hope they reach you

(***)

   

Lyric: ปิยวัฒน์ มีเครือ, ต่อพงศ์ จันทบุบผา
Composer: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา, โกมล บุญเพียรผล, ต้องตา จิตดี
Arranger: ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา