ยังรักเธอ

All posts tagged ยังรักเธอ

Title: ยังรักเธอ / Yung Ruk Tur (I Still Love You)
Artist: Everose
Album: [Single]
Year: 2019

มองที่รูปเก่าๆ ตรงที่เดิมของเรา
Maung tee roop gao gao dtrong tee dern kaung rao
Looking at our old photos in our same place
มันเต็มไปด้วยเรื่องราวของเธอและฉัน
Mun dtem bpai duay reuang rao kaung tur lae chun
They’re filled with the memories of you and me
วันที่เธอจากไป ฉันไม่ได้ตั้งใจ
Wun tee tur jahk bpai chun mai dai dtung jai
The day you left, it wasn’t my intention
แม้อ้อนวอนแค่ไหนเธอคงไม่กลับมา
Mae aun waun kae nai tur kong mai glup mah
No matter how much I beg, you won’t come back

(*) อยากจะย้อนเวลากลับไปในวันที่เรายังรักกัน
Yahk ja yaun welah glup bpai nai wun tee rao yung ruk gun
I want to turn back time to the days we were still in love
แม้ต้องเจ็บกี่ครั้งฉันยอม
Mae dtaung jep gee krung chun yaum
No matter how many times I must get hurt, I’m willing

(**) เพราะว่าใจมันยังรักเธอ เพราะว่าใจยังคิดถึงแค่เธอ
Pror wah jai mun yung ruk tur pror wah jai yung kit teung kae tur
Because my heart still loves you, because my heart still thinks only of you
รู้ว่าเธอไม่รักกัน รู้ว่าไม่มีหนทาง แต่ว่าใจมันไม่ยอมฟัง
Roo wah tur mai ruk gun roo wah mai mee hon tahng dtae wah jai mun mai yaum fung
I know you don’t love me, I know there’s no way, but my heart refuses to listen
ยอมให้ใจมันเจ็บช้ำ วนและเวียนอยู่ในนั้น
Yaum hai jai mun jep chum won lae wian yoo nai nun
I’m willing to let my heart get broken, going in circles in the pain
ลึกลงไปที่ข้างใน ยังมีเธอในหัวใจ เก็บเอาไว้ไม่เคยหายไปจากใจฉัน
Leuk long bpai tee kahng nai yung mee tur nai hua jai gep ao wai mai koey hai bpai jahk jai chun
Deep down inside, I still have you in my heart, I keep you and never let you fade away from my heart

ต่อให้คืนและวันจะผ่านพ้น ไม่ว่านานเท่าไหร่
Dtor hai keun lae wun ja pahn pon mai wah nahn tao rai
Even though the days and nights pass, no matter how long it’s been
เหมือนหัวใจมันจำได้เพียงภาพเธอ
Meuan hua jai mun jum dai piang pahp tur
It’s like my heart can only remember your image

(*,**,**)

   

เรียบเรียง : EVEROSE, ชนน รัตนวิโรจน์
ทำนอง : พิมพ์เทพ คงสอาด,กฤศกร ฉันทเกษมคุณ
เนื้อร้อง : พิมพ์เทพ คงสอาด

   

When I saw the rather bland title, I thought “Oh, no…”, and the lyrics are your pretty average run-of-the-mill phrases overused for songs about still being in love with an old lover. But at least the song is really catchy and energetic, and I like the sound of the singer’s voice a lot~