ยังยิ้มได้

All posts tagged ยังยิ้มได้

Title: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (I Can Still Smile)
Artist: Palapol (พลพล)
Album: ยังยิ้มได้ / Yung Yim Dai (I Can Still Smile)
Year: 2002

หลายครั้งที่ชีวิต เจอกับปัญหา ทำให้ใจเธออ่อนล้าลงบ้างไหม
Lai krung tee cheewit jur gup bpunhah tum hai jai tur aun lah long bahng mai
Have there been many times that your life has faced problems, making your heart weak?
ฉันถามด้วยความรัก ถามด้วยความห่วงใย ไม่ได้ดูถูกเธอ
Chun tahm duay kwahm ruk tahm duay kwahm huang yai mai dai doo took tur
I ask out of love, I ask out of concern, I’m not insulting you

หวังแล้วก็ผิดหวัง มาตั้งกี่ครั้ง เธอก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่จากไป
Wung laeo gor pit wung mah dtung gee krung tur gor yung yoo dtrong nee mai jahk bpai
you’ve hoped and been disappointed many times, but you’re still right here, not leaving
ฉันรู้มันยากนัก ที่รักฉันนั้นขอบใจ เธอเหลือเกิน
Chun roo mun yahk nuk tee ruk chun nun kaup jai tur leua gern
I know it’s really hard, I’m so thankful that you love me

(*) เหนื่อยหน่อยนะ อยู่กับฉัน เมื่อสิ่งที่ฝันนั้นมันไม่ง่ายเลย
Neuay noy na yoo gup chun meua sing tee fun nun mun mai ngai loey
It’s tiring being with me, isn’t it? When the things you dream of aren’t easy
แหละวันนี้ฉันรู้ ต้องเหนื่อยหนักกว่าที่เคย แต่เธอก็ยังยิ้มได้
Lae wun nee chun roo dtaung neuay nuk gwah tee koey dtae tur gor yung yim dai
And today I know you must be more tired than every, but you can still smile

(**) ไม่คิดจะยอมแพ้ เราก็ไม่แพ้ แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดิน
Mai kit ja yaum pae rao gor mai pae kae piang tahng mai mee dauk m ai hai gao dern
I won’t think of giving up, we won’t fail, the path we’re walking on just doesn’t have any flowers
ขุนเขาหรือขวากหนาม ด้วยรักมันคงไม่ยากเกิน ที่จะเดินไปให้ถึงปลายทาง
Koon kao reu kwahk nahm duay ruk mun kong mai yahk gern tee ja dern bpai hai teung bplai tahng
No matter if there’s tall mountains or thorny spikes, with love, it won’t be too difficult to reach our destination

(*,**)

   

คำร้อง : พยัต ภูวิชัย
ทำนอง : พยัต ภูวิชัย
เรียบเรียง : พันทาง พันธุ์ไทย