ม้าหมุน

All posts tagged ม้าหมุน

Title: ม้าหมุน / Mah Moon (Carousel)
English Title: “Afternoon”
Artist: Scrubb
Album: Season
Year: 2018

ดาวนั้นไม่ได้สวยทุกวัน
Dao nun mai dai suay took wun
The stars aren’t beautiful every day
เมื่อดวงจันทร์ลับลา
Meua duang jun lup lah
When the moon sets
มีเมฆหมอกมาบังสายตา
Mee mek mauk mah bung sai dtah
There’s clouds blocking the sight
ฟ้าไม่เป็นเหมือนเคย
Fah mai bpen meuan koey
The sky isn’t like it used to be

(*) ตราบใดที่ท้องนภา
Dtrahp dai tee taung napah
As long as the sky
รอจันทราให้ลอยขึ้นไป
Ror juntrah hai loy keun bpai
Waits for the moon to float back up
เชื่อว่าเธอ จะหมุนวนมาใหม่
Cheua wah tur ja moon won mah mai
I believe that you’ll cycle back again
เธออยู่ไหน ฉันรออยู่
Tur yoo nai chun ror yoo
Where are you? I’m waiting
นานแค่ไหน ก็รออยู่
Nahn kae nai gor ror yoo
However long it’ll be, I’m waiting

ก็ทะเลมีสูงมีต่ำ
Gor talay mee soong mee dtum
The sea has highs and lows
ไม่เคยหวั่นคลื่นลม
Mai koey wun kleun lom
It’s never afraid of the wind
มันก็ยังคงงามน่าชม
Mun gor yung kong ngahm nah chom
It’s still a beautiful sight
สมใจเมื่อพบเจอ
Som jai meua pob jur
It’s pleasing when I see it

(*)

ไม่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นเช่นไร
Mai wah wun proong nee bpen chen rai
No matter what tomorrow will be like
ฉันก็สุขใจที่ได้มีเธอ
Chun gor sook jai tee dai mee tur
I’m happy to be able to have you

   

Lyric : ปิยวัฒน์ มีเครือ
Composer : ต่อพงศ์ จันทบุบผา, ปกป้อง จิตดี, ต้องตา จิตดี
Arranger : ปกป้อง จิตดี, ต่อพงศ์ จันทบุบผา