มุง

All posts tagged มุง

Title: มุง / Moong (Crowd Around)
Artist: Keng Thachaya (เก่ง ธชย)
Album: [Single]
Year: 2018

(*) มุง มุง มุง มุง มุง มา มุง มุง มุง มา มา มุง มุง
Moong moong moong moong moong mah moong moong moong mah mah moong moong
Crowd around, crowd around, crowd around, crowd around, crowd around, come crowd around, crowd around crowd around, come, come crowd around, crowd around

วันนี้วันดีนานทีที่เรามาพบกัน
Wun nee wun dee nahn tee tee rao mah pob gun
Today is a good day, it’s been a long time since we’ve gotten together
ตรงนี้มีงานจัดมันส์อลังยิ่งใหญ่
Dtrong nee mee ngahn jut mun alung ying yai
Right now there’s a big, fun party to prepare
พี่ป้าน้าอาใช่ว่าเชิญแต่คนรู้ใจ
Pee bpah nah ah chai wah chern dtae kon roo jai
Everyone, it’s true that I only invited close friends
จะเสียดายพลาดไปก็คงอีกนาน
Ja sia dai plaht bpai gor kong eek nahn
It’d be a pity to mess things up, so it’ll be a little longer

(**) ตั้งแต่เกิดมาบอกเลยนี่คือที่สุด สุด สุด
Dtung dtae gert mah bauk loey nee keu tee soot soot soot
Since birth, I was told that this was it, it, it
ในโลกมนุษย์หยุดเราคงหยุดไม่ไหว
Nai lohk manoot yoot rao kong yoot mai wai
In the human world, we can’t be stopped

(***) มามุงเข้ามา ฮ้า ฮา ไม่มุงไม่ได้
Mah moon kao mah hah hah mai moon mai dai
Come on and crowd around, hey, hey, we can’t not crowd around
มามุงเข้ามา ดา ดี้ ดา เรื่องนี้เรื่องใหญ่
Mah moong kao mah dah dee dah reuang nee reuang yai
Come on and crowd around, da-dee-da, this is a big matter
มามุงให้รู้ ฮู้ ฮู ไม่ดูไม่ได้
Mah moong hai roo hoo hoo mai doo mai dai
Come crowd around and let it be known, hoo hoo, you can’t not watch
บอกต่อกันไปบอกไปให้ไว
Bauk dtor gun bpai bauk bpai hai wai
Tell each other, quickly tell
เหยียบให้ฟุ้งเลย
Yiap hai foong loey
Spread it far and wide

(*)

ราหูปีชงมาแรงและก็ตรงทุกปี
Rah hoo bpee chong mah raeng lae gor dtrong took bpee
It’s that time of year when the demon conflicts are getting strong
ทำดีได้ดีรีบมาทำรวมกันให้ไว
Tum dee dai dee reep mah tum ruam gun hai wai
If you do good, you’ll get good in return, let’s act quickly together
ฤกษ์งามยามดีน้องพี่ทำใจให้สบาย
Reuk ngahm yahm dee naung pee tum jai hai sabai
It’s reached the auspicious time, ladies and gentlemen, make yourself at ease
Say hi โชคดีกำลังจะมา
Say hi chohk dee gumlung ja mah
Say hi, good luck is about to come

(**,***,*,***,***,*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง : ธิติวัฒน์ รองทอง , เก่ง ธชย
เรียบเรียง : ธิติวัฒน์ รองทอง , ทัพยักษ์