มาสิมารักกัน

All posts tagged มาสิมารักกัน

Title: มาสิมารักกัน / Mah Si Mah Ruk Gun (Come, Come Love Me)
Artist: Teh Uthen Prommin (เท่ห์)
Album: 2191 วันที่ฉันรักเธอ / 2191 Wun Tee Chun Ruk Tur
Year: 1999

มีเธอเท่านั้นในใจ ให้เธอเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
Mee tur tao nun nai jai hai tur cheua dai roy percent
I have only you in my heart, you can believe me 100%
ซบตากันดูจะรู้จะเห็น ว่ารักนี้มันดียังไง
Sop dtah gun doo ja roo ja hen wah ruk nee mun dee yung ngai
Look into my eyes and you’ll know, you’ll see how good this love is
เธอไม่ต้องคิดกังวล อย่ากลัวจะทำให้ช้ำใจ
Tur mai dtaung kit gung won yah glua ja tum hai chum jai
You don’t have to be worried, don’t be scared I’ll break your heart
จะไม่ทำลายจะไม่ทำร้าย ให้เธอเชื่อฉันได้ว่ารักจริง
Ja mai tum lai ja mai tum rai hai tur cheua chun dai wah ruk jing
I won’t mess this up, I won’t hurt you, I want you to be able to believe me that this love is real
ไออุ่นอุ่นตุนไว้ตลอดพร้อมให้ใจเธอมาพักพิง คอยโอกาสที่ฉันจะบอกรักเธอ
Ai oon oon dtoon wai dtalaut praum hai jai tur mah puk ping koy ohgaht tee chun ja bauk ruk tur
I’m always storing up warmth, ready for your heart to take a rest, waiting for the chance to tell you I love you

(*) มาสิมามาเก่งใกล้ๆซักนิด มะ มา มารวมชีวิตรวมหัวใจไว้ด้วยกัน
Mah si mah mah geng glai glai suk nit ma mah mah ruam cheewit ruam hua jai wai duay gun
Come, come be near me, come, come share our lives and share our hearts together
มาสิมามาอยู่เคียงข้างกับฉัน รักจริงมากมายไม่อั้นฉันมีให้ทุกเวลา
Mah si mah mah yoo kiang kahng gup chun ruk jing mahk mai mai un chun mee hai took welah
Come, come be beside me, I really love you so much, there’s no limitations, I’ll give it to you at all times

มีเธอเท่านั้นในใจอยู่ไหนฉันก็คิดถึงเธอ หลับตาลืมตาเจอหน้าเสมอ
Mee tur tao nun nai jai yoo nai chun gor kit teung tur lup dtah leum dtah jur nah samur
I have only you in my heart, wherever I am, I think about you, when I close my eyes or open my eyes
ภาพเธอเป็นดั่งเงาตามติด รอคอยอยู่ทุกคืนวัน
Pahp tur bpen dung ngao dtahm dtit ror koy yoo took keun wun
Your image is like a shadow following me, waiting every night and day
เมื่อไรจะได้มีสิทธิ์ ก็อยากดูแลเธอไปทั้งชีวิต
Meua rai ja dai mee sit gor yahk doo lae tur bpai tung cheewit
When will I have the right? I want to take care of you for all my life
ไม่คิดที่จะจากไปไหนเลย ไออุ่นอุ่นตุนไว้ตลอด
Mai kit tee ja jahk bpai nai loey ai oon oon dtoon wai dtalaut
I won’t think about leaving anywhere, I’m always storing up warmth
พร้อมให้ใจเธอมาพักพิง คอยโอกาสที่ฉันจะบอกรักเธอ
Praum hai jai tur mah puk ping koy ohgaht tee chun ja bauk ruk tur
Ready for your heart to take a rest, waiting for the chance to tell you I love you

(*,*,*,*,*,*)