มนุษย์ล่องหน

All posts tagged มนุษย์ล่องหน

Title: มนุษย์ล่องหน / Manoot Laung Hon (Invisible Man)
Artist: Superbaker
Album: Popover
Year: 2011

ทุกวันอยู่ตรงนี้ เฝ้ามองเธออยู่เรื่อยไป
Took wun yoo dtrong nee fao amung tur yoo reuay bpai
Every day, I’m right here, continuously looking at you
แต่เหมือนเดิม นานเพียงไหนเธอก็ยังไม่สนใจ
Dtae meuan derm nahn piang nai tur gor yung mai son jai
But, as usual, however long it’s been, you’re still not interested
ทั้งที่เราใกล้กัน แต่เธอกลับมองเลยไป
Tung tee rao glai gun dtae tur glup maung loey bpai
Even though we’re near, you end up looking past
ฉันต้องการใกล้เธอเท่าไร เธอยังทำไม่สนใจ
Chun dtaung gahn glai tur tao rai tur yung tum mai son jai
However much I want to be near you, you still act uninterested

(*) ฉันเป็นเพียงคนในอากาศ ไม่มีตัวตน
Chun bpen piang kon nai ahgaht mai mee dtua dton
I’m just made of air without a body
ฉันเป็นเพียงคนที่ดูล่องหนสำหรับเธอ
Chun bpen piang kon tee doo laung hon sumrup tur
I’m just a man who looks invisible to you
ไม่มีความหมายใด ทำได้แค่เพียงแต่พร่ำเพ้อ
Mai mee kwahm mai dai tum dai kae piang dtae prum pur
I’m meaningless, all I can do is fantasize
ได้แค่เฝ้ามองเธอ จากตรงนี้
Dai kae fao maung tur jahk dtrong nee
I can only look at you from right here

ทักทายแต่ดูเหมือนว่าตัวเธอยิ่งเฉยชา
Tuk tai dtae doo meuan wah dtua tur ying choey chah
I say hello, but it seems the more indifferent you are
ส่งยิ้มไป ก็ไม่เห็นมีอะไรกลับมา
Song yim bpai gor mai hen mee arai glup mah
I smile at you, but I don’t see anything back
ทั้งที่เราใกล้กัน แต่เธอกลับมองเลยไป
Tung tee rao glai gun dtae tur glup maung loey bpai
Even though we’re near, you end up looking past
ฉันต้องการใกล้เธอเท่าไร เธอยังทำไม่สนใจ
Chun dtaung gahn glai tur tao rai tur yung tum mai son jai
However much I want to be near you, you still act uninterested

(*,*)

และหวังว่าสักวัน เธอจะมองเห็น
Lae wung wah suk wun tur ja maung hen
And I hope that some day, you’ll see me

Title: มนุษย์ล่องหน / Manoot Laung Hon (Invisible Man)
Artist: Yes’sir Days
Album: [Single]
Year: 2013

อยู่ที่ไหนล่ะ ความรัก
Yoo tee nai la kwahm ruk
Where is love?
อยู่ที่ไหนล่ะ คำที่หามาตลอด
Yoo tee nai la kum tee hah mah dtalaut
Where is the word I’ve been searching for?
หรือว่าต้องรอเรื่อยไป
Reu wah dtaung ror reuay bpai
Or must I continue waiting?

(*) อยากจะรู้..ว่าสุดท้ายจะพบที่ใคร
Yahk ja roo wah soot tai ja pob tee krai
I want to know…who will I meet in the end?

(**) อาจเป็นคนนั้น อาจจะเป็นคนนี้
Aht bpen kon nun aht ja bpen kon nee
It might be that person, it might be this one
อาจเป็นคนที่สวนกันไป
Aht bpen kon tee suan gun bpai
It might be the person across from me
หรือว่าจะเป็นเธอนั้น ที่ฉันเคยหลบสายตา
Reu wah ja bpen tur nun tee chun koey lop sai dtah
Or will it be you, whom I once broke eye contact with?
หากเป็นคนนั้น หากเป็นเธอคนนี้
Hahk bpen kon nun hahk bpen tur kon nee
If it’s that person, if it’s you
บอกกันสักทีหรือแค่เพียงหันมา
Bauk gun suk tee reu kae piang hun mah
Tell me, or at least turn around
แค่มองมาที่ฉันทีเถอะความรัก มีคนทั้งคนรออยู่
Kae maung mah tee chun tee tur kwahm ruk mee kon tung kon ror yoo
Just look at me, love, you have someone waiting for you

อยู่ที่ไหนล่ะ คนนั้น
Yoo tee nai la kon nun
Where is that person?
อยู่ที่ไหนล่ะ คนที่หามาตลอด
Yoo tee nai la kon tee hah mah dtalaut
Where is the person I’ve been searching for?
หรือเธอไปกอดกับคนไหน
Reu tur bpai gaut gup kon nai
Or are you hugging someone else?

(*,**,**)