มนต์รักดิสโก้

All posts tagged มนต์รักดิสโก้

Title: มนต์รักดิสโก้ / Mon Ruk Disco (Disco Love Spell)
English Title: “Spinach Soup”
Artist: Jetset’er ft. Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: Digital Soul
Year: 2020

ก็เพราะเรานั้นมีกันอยู่เพียงสองคน
Gor pror rao nun mee gun yoo p iang saung kon
Because there’s just the two of us
ทำไมอยู่ทน รักกันมานานแสนนาน
Tummai yoo ton ruk gun mah nahn saen nahn
Why have we put up with loving each other for so long?
ก็เพราะอะไร ทำไมยังดูชื่นบาน
Gor pror arai tummai yung doo cheun bahn
Why do we still seem happy?
อย่างกับเมื่อวานเป็นวันแรกๆที่รักกัน
Yahng gup meua wahn bpen wun raek raek tee ruk gun
Like we just fell in love yesterday

(*) แต่บางทีก็ชอบโกรธกัน แต่พองอนก็ง้อกัน
Dtae bahng tee gor chaup groht gun dtae por ngaun gor ngor gun
But sometimes we get angry at each other, we sulk a bit, then make up
มองข้ามเพราะความผูกพัน นิดๆหน่อยๆก็ยอมกันไป
Maung kahm pror kwahm pook pun nit nit noy noy gor yaum gun bpai
We overlook things because of our relationship, little by little we give in to each other

(**) อยากให้ความรักเหมือนน้ำต้มผักที่ยังหวาน อยู่กันนานๆมีเคืองมีโกรธเป็นเรื่องธรรมดา
Yahk hai kwahm ruk meuan num dtom puk tee yung wahn yoo gun nahn nahn mee keuang mee groht bpen reuang tummadah
I want our love to be like spinach soup that remains sweet, being together for a long time, we get mad, we get angry, it’s common
อะไรยอมๆกันได้ก็ยอม ค่อยเอาคืนเมื่อถึงเวลา
Arai yaum yaum gun dai gor yaum koy ao keun meua teung welah
We accept what we can and take it back when the time comes
ถึงยังโกรธ แต่กลัวเป็นโสดมากกว่า
Teung yung groht dtae glua bpen sohd mahk gwah
Even though we’re still angry, we’re even more scared of being single

เป็นตัวเองให้ยอมรับที่ฉันเป็นฉัน เป็นยังไงลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์
Bpen dtua eng hai yaum rup tee chun bpen chun bpen yung ngai long narok reu wah keun sawun
I’m myself, I want you to accept me for me, no matter if we fall to hell or rise to heaven
ถ้ารับกันได้ก็ยาว
Tah rup gun dai gor yao
If we can accept each other, it’ll be for a long time
ไม่ต้องรักเท่าอวกาศ แต่ความรักนั้นมีไม่ขาด
Mai dtaung ruk tao aowagaht dtae kwahm ruk nun mee mai kaht
You don’t have to love me as much as space, as long as there’s no shortage of love
เป็นคนเดียวที่เธอพิศวาส ขาดเธอไปก็ใจจะขาดเอย
Bpen kon diao tee tur pisawaht kaht tur bpai gor jai ja kaht oey
I’m the only one you love, without you, my heart would die

(*,**)

แค่เติมความหวานให้กันสักวันละนิด
Kae dterm kwahm wahn hai gun suk wun la nit
Just keep topping off the sweetness each day
เพิ่มความใกล้ชิดให้กันมากขึ้นสักหน่อย
Perm kwahm glai chit hai gun mahk keun suk noy
Increase the intimacy between us
ถ้าหากขัดใจก็แค่นับหนึ่งถึงร้อย
Tah hahk kut jai gor kae nup neung teung roy
If you’re offended, just count from one to 100
รักกันน้อยๆ แต่รักกันนานๆ
Ruk gun noy noy dtae ruk gun nahn nahn
Love me a little, but love me for a long time

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ / สุรพันธ์ จำลองกุล
โปรดิวเซอร์ : Theo