ภาพเก่า

All posts tagged ภาพเก่า

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Flashback)
Artist: Slur
Album: [Single]
Year: 2018

แล้วเมื่อถึงที่สุดท้าย
Laeo meua teung tee soot tai
And when we’ve reached the end
ดูคล้ายๆ เหมือนเดิมทุกอย่าง
Doo klai klai meuan derm took yahng
It seems like everything is the same
ภาพที่แล้ว หมุนวนและย้อนมา
Pahp tee laeo moon won lae yaun mah
The images of the past come flooding back
แต่กับใคร ที่เราไม่คุ้นตา
Dtae gup krai tee rao mai koon dtah
But with someone whom we’re unfamiliar with

(*) ความกังวลที่ดูเหมือนว่ามันจะกลับมา
Kwahm gung won tee doo meuan wah mun ja glup mah
My worry that seems like it’s coming back
ความกังวลที่ดูเหมือนว่าคำตอบที่ตามหา
Kwahm gung won tee doo meuan wah kum dtaup tee dtahm hah
My worry that seems like the answer I’ve been searching for
มันคือตัวเองที่ได้รู้ว่า ทุกอย่างในสายตา
Mun keu dtua eng tee dai roo wah took yahng nai sai dtah
It’s myself who realized everything in my sights
ทั้งหมดนั้น ที่ฉันต้องเจอคือเรื่องจริง
Tung mot nun tee chun dtaung jur keu reuang jing
Everything that I must face, is real

(**) มีเพียงคำบอกลาเรื่อยไป
Mee piang kum bauk lah reuay bpai
There’s only the continuous good-bye
มีแต่ฉันคนเดียวต่อไป
Mee dtae chun kon diao dtor bpai
There continues to only be me
ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้
Tee yung yeun yoo dtrong nee
Who’s still standing right here
(ที่ยังยืนอยู่ตรงที่เดิม)
(Tee yung yeun yoo dtrong tee derm)
(Who’s still standing in the same place)

ไม่ได้หวังให้ใครรู้
Mai dai wung hai krai roo
I don’t hope for anyone to know
ไม่ได้ขอให้เธอเฝ้าดู
Mai dai kor hai tur fao doo
I don’t want you to see
ภาพที่เหลือของคนที่เธอจาก
Pahp tee leua kaung kon tee tur jahk
The remaining image of the person you left
คือความหลังที่เธอนั้นเดินผ่าน
Keu kwahm lung tee tur nund ern pahn
It’s the past that you walked past

(*,**,**)

(จากนี้คือเรื่องจริง)
(Jahk nee keu reuang jing)
(From now on, it’s real)

(**,**)

   

LYRICS & MUSIC BY จักรพันธ์ บุณยะมัต
ARRANGED BY : SLUR
MIXED AND MASTERED : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
PRODUCTION TEAM : HELLO FILMMAKER