ภาพเก่า

All posts tagged ภาพเก่า

Title: ภาพเก่า / Pahp Gao (Old Image)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2019

ตั้งแต่วันที่เราเลิกรา แม้ฉันเสียน้ำตาแต่พอจะเข้าใจ
Dtung dtae wun tee rao lerk rah mae chun sia num dtha dtae por ja kao jai
Since the day we said good-bye, even though I cried, I understood
เมื่อประคองรักไว้ไม่ไหว คือความจริงที่ต้องเจอ
Meua bprakaung ruk wai mai wai keu kwahm jing tee dtaung jur
When our love couldn’t be supported, it’s the truth I had to face
เมื่อเธอกับฉันไม่ใช่ ปล่อยมือกันไปและเดินตามทาง
Meua tur gup chun mai chai bploy meu gun bpai lae dern dtahm tahng
When you and I weren’t right, we had to let go of each other’s hands and follow different paths

(*) มันผ่านมานานเท่าไร ทุกอย่างเหมือนไปได้ดี
Mun pahn mah nahn tao rai took yahng meuan bpai dai dee
A long time had passed, everything was going well
จนมาถึงวันนี้ที่ได้พบเธออีกครั้ง
Jon mah teung wun nee tee dai pob tur eek krung
Until I saw you again today

(**) ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ให้ลืมเธออีกครั้งนึง
Hai leum tur eek krung neung
To forget you again

ตั้งแต่วันที่รักจบไป ฉันนั้นก้าวมาไกล กำลังไปได้ดี
Dtung dtae wun tee ruk jop bpai chun nun gao mah glai gumlung bpai dai dee
Since the day our love ended, I moved on, things were going well
มีชีวิตที่ควรจะมี แต่พอได้มาพบเธอ ภาพเก่าเดิมๆ ที่มี
Mee cheewit tee kuan ja mee dtae por dai mau pob tur pahp gao derm derm tee mee
I was living the life I should, but as soon as I saw you, the same old images I had
เพิ่งรู้ว่ามันไม่เคยเลือนราง
Perng roo wah mun mai koey leuan rahng
I just realized had never faded away

(*,**)

ภาพเก่าจางๆ เลือนรางมาแสนนาน
Pahp gao jahng jahng leuan rahng mah saen nahn
The old image that had faded so long ago
แค่เธอยิ้มครั้งเดียววันวานก็คืนกลับมา
Kae tur yim krung diao wun wahn gor keun glup mah
Of just you smiling from days past came back
มันเจ็บรู้ไหม คนที่เคยรักและเคยห่วงหา
Mun jep roo mai kon te ekoey ruk lae koey huang hah
Do you know it hurts? The person whom I once loved and cared about
แค่ทักกันแล้วก็ลา กับรอยยิ้มแสนธรรมดา
Kae tuk gun laeo gor lah gup roy yim saen tummadah
You just said hello, then said good-bye with an ordinary smile
แต่ฉันต้องเริ่มกลับมาสั่งหัวใจ
Dtae chun dtaung rerm glup mah sung hua jai
But I must start over ordering my heart
ว่าชีวิตนี้ไม่มีเธอไม่เป็นไร
Wah cheewit nee mai mee tur mai bpen rai
That this life without you is okay
จะลืมเธออีกครั้งนึง
Ja leum tur eek krung neung
I’ll forget you again

   

เนื้อร้อง : ปิยะ ครุธา
ทำนอง : พณวรรธน์ พงศ์ภักดีบริบาล
เรียบเรียง : ธนทัต ชัยอรรถ