ฟ้าเปลี่ยนสี

All posts tagged ฟ้าเปลี่ยนสี

Title: ฟ้าเปลี่ยนสี / Fah Bplian See (The Sky Changed Color)
Artist: Rose Sirinthip (โรส ศิรินทิพย์)
Album: OST เมื่อวันฟ้าเปลี่ยนสี / Meua Wun Fah Bplian See
Year: 2015

อยู่กับรอยน้ำตา
Yoo gup roy num dtah
Living with the tear stains
อยู่กับวันที่ฟ้าหม่น
Yoo gup wun tee fah mon
Living with the days the sky is dim
ไม่มีสักคนจะเห็นใจ
Mai mee suk kon ja hen jai
No one has any sympathy for me
เหนื่อยมานานแสนนาน
Neuay mah nahn saen nahn
I’ve been tired for so long
เหนื่อยกับคืนฝันร้าย
Neuay gup keun fun rai
Tired of the nightmares
ไม่มีอะไรที่สวยงาม
Mai mee arai tee suay ngahm
Nothing is beautiful

(*) มันอาจเป็นเพียง
Mun aht bpen piang
It might be just
แค่บททดสอบจากเบื้องบน
Kae bot tot saup jahk beuang bon
A test from up above
คงมีเหตุผลที่เป็นอย่างนี้
Kong mee het pon tee bpen yahng nee
There’s probably a reason things are like this

(**) บอกใจอย่าได้ไหวหวั่น
Bauk jai yah dai wai wun
I tell my heart not to be shaken
สักวันฟ้าจะต้องเปลี่ยนสี
Suk wun fah ja dtaung bplian see
Some day, the sky must change colors
ชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้
Cheewit kong mai rai gwah nee
Life probably won’t get any worse than this
ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเรา
Dtaung mee wun proong nee tee bpen kaung rao
There must be a tomorrow that is mine

เจ็บเป็นธรรมดา
Jep bpen tummadah
Pain is common
ปล่อยน้ำตามันไหลไป
Bploy num dtah mun lai bpai
I let the tears flow
ห้ามมันไม่ไหวก็ช่างมัน
Hahm mun mai wai gor chahng mun
I can’t stop them, so screw it
แต่อย่าเพิ่งท้อใจ
Dtae yah perng tor jai
But I won’t get discouraged yet
ปลอบตัวเองอยู่ทุกวัน
Bplaup dtua eng yoo took wun
Comforting myself every day
ว่าคงไม่นานจะพ้นไป
Wah kong mai nahn ja pon bpai
Saying that soon it will pass

(*,**)

ชีวิตคงไม่ร้ายกว่านี้
Cheewit kong mai rai gwah nee
Life probably won’t get any worse than this
ต้องมีวันพรุ่งนี้ที่เป็นของเรา
Dtaung mee wun proong nee tee bpen kaung rao
There must be a tomorrow that is mine

   

คำร้อง : ปิติ ลิ้มเจริญ;กมลศักดิ์ สุนทานนท์
ทำนอง : ปิติ ลิ้มเจริญ;กมลศักดิ์ สุนทานนท์
เรียบเรียง : วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์