ฟ้อง

All posts tagged ฟ้อง

Title: ฟ้อง / Faung (Indicate)
Artist: Sleeping Sheep
Album: [Single]
Year: 2005

วันที่มีสองเรา
Wun tee mee saung rao
When it was just the two of us
เฝ้าดูแลและเคียงคู่กัน
Fao doo lae lae kiang koo gun
We looked after and stood beside each other
ผูกพันธ์เข้าใจ
Pook pun kao jai
We were connected and understood
วันชื่นคืนสุขล้ำ
Wun cheun keun sook lum
The days and nights were happy
เหมือนไม่มีสิ่งใดที่ทำ
Meuan mai mee sing dai tee tum
Like nothing could
ให้เราพรากกันได้
Hai rao prahk gun dai
Separate us

แต่แล้วเมื่อใครคนหนึ่ง
Dtae laeo meua krai kon n eung
But then when someone else
เข้ามาทำให้ใจเธอนั้น ต้องหวั่นไหว
Kao mah tum hai jai tur nun dtaung wunw ai
Showed up and made your heart waver
สายตาเธอมันฟ้อง
Sai dtah tur mun faung
The look in your eyes indicates
ว่าฉันและรักที่มี
Wah chun lae ruk tee mee
That I and the love I have
มันเก่า มันเบื่อ มันหน่าย
Mun gao mun beua mun nai
Are old, you’re bored of me, you’re sick of me
มันไม่ดีเหมือนอย่างเขา
Mun mai dee meuan yahng kao
I’m no good like him
ที่พร้อมจนฉัน ไม่เหลือความหมาย
Tee praum jon chun mai leua kwahm mai
Until I’ve become meaningless

ถามสักคำที่เรา
Tahm suk kum tee rao
I have one question; when we
เฝ้าดูแลและเคียงคู่กัน
Fao doo lae lae kiang koo gun
Looked after each other and soot beside each other
ผูกพันธ์เข้าใจ
Pook pun kao jai
Connected and understanding
วันเหล่านั้นไปใหน
Wun lao nun bpai nai
Where did those days go?
เหมือนเธอลืมหมดแล้วหัวใจ
Meuan tur leum mot laeo hua jai
I’ts like you’ve completely forgotten
ว่าเคยมีฉัน
Wah koey mee chun
You ever had feelings for me

ถ้างั้นก็เพียงแค่บอก
Tah ngun gor piang kae bauk
If that’s the case, just tell me
ฉันตรงๆว่าไม่รัก
Chun dtrong dtrong wah mai ruk
Straight that you don’t love me
จะดีกว่าให้สายตาเธอมันฟ้อง
Ja dee gwah hai sai dtah tur mun faung
It’s better than that look in your eyes that indicates
ว่าฉันและรักที่มี
Wah chun lae ruk tee mee
That I and the love I have
มันเก่า มันเบื่อ มันหน่าย
Mun gao mun beua mun nai
Are old, you’re bored of me, you’re sick of me
มันไม่ดีเหมือนอย่างเขา
Mun mai dee meuan yahng kao
I’m no good like him
ที่พร้อมกว่าฉันที่มี
Tee praum gwah chun tee mee
He’s more prepared than me who only has
แค่เพียงหัวใจไม่พอ
Kae piang hua jai mai por
A heart that isn’t enough
ก็สายเกินไปใช่ใหม
Gor sai gern bpai chai mai
It’s too late, isn’t it?
ถ้าฉันจะขอให้เธอ
Tah chun ja kor hai tur
If I asked you
นั้นกลับมารักเหมือนก่อน
Nun glup mah ruk meuan gaun
To come back to me
คงย้อนคืนไปไม่ใหว
Kong yaun keun bpai mai wai
Things can’t go back to the way they were
สุดท้ายก็ทำได้เพียงขอ
Soot tai gor tum dai piang kor
In the end, all I can do is ask

แค่คำเดียวเท่านั้น
Kae kum diao tao nun
Just one thing
ต้องการไปจากฉัน
Dtaung gahn bpai jahk chun
If you want to leave me
แล้วจะไปใหนก็ไป
Laeo ja bpai nai gor bpai
Wherever you’re going to go, then go

ก็รั้งเอาไว้ไม่อยู่
Gor rung ao wai mai yoo
I can’t hold you back
ฉันรู้ดี ก็ขอให้พอเสียที
Chun roo dee gor kor hai por sia tee
I know full well, I’ve had enough
ที่สายตาเธอมันฟ้อง
Tee sai dtah tur mun faung
Of that look in your eyes that indicates
ว่าฉันและรักที่มี
Wah chun lae ruk tee mee
That I and the love I have
มันเก่า มันเบื่อ มันหน่าย
Mun gao mun beua mun nai
Are old, you’re bored of me, you’re sick of me
มันไม่ดีเหมือนอย่างเขา
Mun mai dee meuan yahng kao
I’m no good like him
ที่พร้อมกว่าฉันที่มี
Tee praum gwah chun tee mee
He’s more prepared than me who only has
แค่เพียงหัวใจไม่พอ
Kae piang hua jai mai por
A heart that isn’t enough
ก็สายเกินไปใช่ใหม
Gor sai gern bpai chai mai
It’s too late, isn’t it?
ถ้าฉันจะขอให้เธอ
Tah chun ja kor hai tur
If I asked you
นั้นกลับมารักเหมือนก่อน
Nun glup mah ruk meuan gaun
To come back to me
คงย้อนคืนไปไม่ใหว
Kong yaun keun bpai mai wai
Things can’t go back to the way they were
สุดท้ายก็ทำได้เพียงขอ
Soot tai gor tum dai piang kor
In the end, all I can do is ask

(สายตาเธอ.) จะฟ้องว่าเธอไม่รักอีกนานใหม
Sai dtah tur ja faung wah tur mai ruk eek nahn mai
The look in your eye indicates you won’t love me for much longer
(ไม่ดีเหมือน.) ก็รู้ว่าฉันมันไม่ได้ดีพร้อม
Mai dee meuan gor roo wah chun mun mai dai dee praum
I’m no good, I know I’m not good enough
(สายเกินไป.) จะยอมให้เธอได้เดินไปจากฉัน
Sai gern bpai ja yaum hai tur dai dern bpai jahk chun
It’s too late, I’ll let you leave me
แค่เธอ ร้อง อย่าฟ้อง ด้วยตาคู่นั่น!!
Kae tur raung yah faung duay dtah koo nun
Just shout it, don’t indicate it with your eyes!