พ่อทูนหัว

All posts tagged พ่อทูนหัว

Title: พ่อทูนหัว / Por Toon Hua (Godfather)
Artist: Prang Prangthip (ปราง ปรางทิพย์)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันจะยิ้มได้ไหมเวลาที่คิดถึงเธอ
Chun ja yim dai mai welah tee kit teung tur
Can I smile when I think about you?
นับตั้งแต่วันนั้นที่สองเราแรกเจอ
Nup dtung dtae wun nun tee saung rao raek jur
Since that day we first met
คำสัญญาในตอนนั้น ที่เธอทำอยู่เสมอ
Kum sunyah nai dtaun nun tee tur tum yoo samur
The promise that time that you always kept

(*) หลับตานอนทุกครั้ง ฉันยังคงมีเธอกล่อม
Lup dtah naun took krung chun yung kong mee tur glaum
Every time I close my eyes to sleep, I still have you soothing me
อบอวนกลิ่นหอมและเต็มไปด้วยไออุ่น
Op uan glin haum lae dtem bpai duai ai oon
Scented and filled with warmth
ขอบคุณทุกครั้งที่เธอยังทำให้ฉัน
Kaup koon took krung tee tur yung tum hai chun
Thank you for every time you’ve still done it for me

(**) โอ้ดาวเอ๋ย ช่วยมาเป็นพยานให้
Oh dao oey chuay mah bpen pahyahn hai
Oh, stars, please be my witness
ว่าทั้งตัวและหัวใจ จะอยู่จะตายไปพร้อมกัน
Wah tung dtua lae hua jai ja yoo ja dtai bpai praum gun
That both my body and heart, no matter what, will be with you
หากว่าดวงจันทรา ยังคงงดงามลอยอยู่ตรงนั้น
Hahk wah duang juntrah yung kong ngot ngahm loy yoo dtrong nun
If the moon is still beautiful and floating over there
สาดแสงสะท้อนของดวงตะวัน จะไม่มีวันเปลี่ยนไป
Saht saeng sataun kaung duang dtawun ja mai mee wun bplian bpai
The spreading rays of the sun will never change

เป็นดังแสงทินกรในยามเช้า
Bpen dung saeng tinakorn nai yahm chao
It’s like the sunlight in the morning
เป็นดังฝนโปรยปรายให้ชุ่มชื้น
Bpen dung fon bproy bprai hai choom cheun
It’s like the moistening rain
ส่องประกายโอนอ่อนยามค่ำคืน
Saung bpragai ohn aun yahm kum keun
Shining at night
โอ้เจ้าความรัก
Oh, love

(*,**)

(***) พ่อทูนหัวอยากให้เธอได้รู้ว่า
Por toon hua yahk hai tur dia roo wah
Godfather, I want you to know that
ฉันคิดถึงเธอหนักหนาเวลาที่เราต้องไกลกัน
Chun kit teung tur nuk nah welah tee rao dtaung glai gun
I miss you so much when we must be far apart
ให้ความรักเราสองยังคงงดงามเป็นอยู่อย่างนั้น
Hai kwahm ruk rao saung yung kong ngot ngahm bpen yoo yahng nun
Let our love still remain beautiful like that
นับจากวันนี้จนชั่วนิรันดร์ อย่าให้มีวันเสื่อมคลาย
Nup jahk wun nee jon chua nirun yah hai mee wun seuam klai
From now until eternity, don’t let it ever diminish

(**,***)

   

คำร้อง NATHA
ทำนอง ณัฐพงศ์ สมงาม