พูด

All posts tagged พูด

Title: พูด / Poot (Speak)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2019

สักกะตึ้งนึงก็ไม่มี
Suk ga dting neung gor mai mee
There’s not a single notification
นิ่งสนิททั้งเฟซทั้งไลน์
Ning sanit tung face tung line
Both Facebook and Line are completely still
ไหนก็เธอว่าเธอจะทักมาไง
Nai gor tur wah tur ja tuk mah ngai
But you said you were going to contact me
ไอ้เราก็รอไปเรื่อยเลย
Ai rao gor ror bpai reuay loey
So I continue to wait

สักกะกริ๊งนึงก็ไม่มา
Suk ga gring neung gor mai mah
Not a single ring comes
โทรไปหาก็ชอบเงียบใส่
Toh bpai hah gor chaup ngiap sai
I call but you’re always silent
เวลาเจอเธอก็ไปนั่งซะไกล
Welah jur tur gor bpai nung sa glai
Whenever I see you, you sit far away
ส่งยิ้มไปให้ก็เฉยเมย
Song yim bpai hai gor choey moey
I smile at you, but you act indifferent

(*) ต้องทำยังไงให้เธอแคร์ฉัน
Dtaung tum yung ngai hai tur care chun
What must I do to get you to care about me?
ต้องทำยังไงให้เธอหันมอง
Dtaung tum yung ngai hai tur hun maung
What must I do to get you to turn and look at me?
ต้องประมาณไหนใส่ไข่กี่ฟอง
Dtaung brpamahn nai sai kai gee faung
How many eggs must I add
เธอถึงจะมองว่าพิเศษ
Tur teung ja maung wa piset
For you to see me as someone special?

(**) พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรสักนิดก็ยังดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak
พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรอีกนิดก็คงดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak

(***) สักตะดึ้งนึงก็จะดี
Suk dta deung neung gor ja dee
Just one notification would be nice
ส่งสติกเกอร์มาก็ได้
Song sticker mah gor dai
Send me any old sticker
กู้ดมอร์นิ่งอะไรก็ว่ากันไป
Good morning arai gor wah gun bpai
Saying good morning in some way to me
สักวันละครั้งนะซึ้งเลย
Suk wun la krung na seung loey
Once a day would be touching

(****) สักกะกริ๊งนึงก็โอเค
Suk ga gring neung gor okay
One ring would be okay
โทรมาเซย์ฮัลโหลกันบ้าง
Toh mah say hello gun bahng
Call and say hello to me
พูดตรง ๆ เลยว่าคิดถึงเธอจัง
Poot dtrong dtrong loey wah kit teung tur jung
Speaking frankly, I really miss you
ยอมรับว่าชอบเธอมากเลย
Yaum rup wah chaup tur mahk loey
I admit that I really like you

(* ,**,***,****,*,**)

   

คำร้อง : ชาลี สาลี่
ทำนอง/เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ