พูดได้แค่ในใจ

All posts tagged พูดได้แค่ในใจ

Title: พูดได้แค่ในใจ / Poot Dai Kae Nai Jai (I Can Only Speak in My Heart)
Artist: Kang Worakorn (กั้ง วรกร)
Album: OST ทานตะวันจันทร์วาด / Tahn Dtawun Jun Waht
Year: 2018

ไม่เคยคิดว่าฉันจะมารักเธอ
Mai koey kit wah chun ja mah ruk tur
I never thought I’d fall in love with you
มันเลยเผลอให้เธอเข้ามาใกล้ไป
Mun loey plur hai tur kao mah glai bpai
So I carelessly let you get near me
ไม่ได้เว้นระยะ ไม่ได้เตรียมหัวใจ
Mai dai wen raya mai dai dtriam hua jai
I didn’t put space between us, I didn’t prepare my heart
แล้วไง เมื่อใจมันดันไปรักเธอ
Laeo ngai meua jai mun dun bpai ruk tur
Now what? When my heart is pushing me to love you?

(*) แต่ตอนนี้ ฉันต้องคอยข่มใจ สะกดไว้ทุกครั้งที่เจอเธอ
Dtae dtaun nee chun dtaung koy kom jai sagot wai took krung tee jur tur
But now I must suppress my heart, restraining it every time I meet you
ไม่แสดงออกมา ว่าฉันรักเธอ ฉันรักเธอ อยู่ข้างใน
Mai sadaeng auk mah wah chun ruk tur chun ruk tur yoo kahng nai
Not showing that I love you, I love you inside

(**) ก็คำว่ารัก ไม่รู้จะได้บอกเธอในวันไหน
Gor kum wah ruk mai roo ja dai bauk tur nai wun nai
I don’t know when I’ll be able to tell you that I love you
ไม่รู้ว่าฉันต้องเก็บมันไปถึงเมื่อไหร่
Mai roo wah chun dtaung gep mun bpai teung meua rai
I don’t know how long I’ll have to keep it in
ถ้ารีบเกิน หรือช้าไป อาจทำให้ฉันและเธอต้องเสียใจ
Tah reep gern reu chah bpai aht tum hai chun lae tur dtaung sia jai
If it’s too fast or too slow it might make you and I sad
แค่คำว่ารัก คำเดียวไม่ยากอะไรที่ตรงไหน เมื่อถึงเวลาฉันจะตะโกนก็ยังได้
Kae kum wah ruk kum diao mai yahk arai tee dtrong nai meua teun welah chun ja dtagohn gor yung dai
Just the single word “love,” there’s nothing difficult about it, when it’s time, I’ll shout it out
ว่า ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ แต่ตอนนี้….พูดได้แค่ในใจ
Wah chun ruk tur chun ruk tur dtae dtaun nee poot dai kae nai jai
That I love you, I love you, but right now, I can only say it in my heart

ให้เธอเห็นว่าฉันเป็นคนเฉยชา
Hai tur hen wah chun bpen kon choey chah
I let you see me as someone who’s indifferent
ให้เธอมองว่าฉันไม่มีหัวใจ
Hai tur maung wah chun mai mee hua jai
I let you look at me as though I don’t have a heart
ให้เธอคิดกับฉัน ยังไงก็ได้
Hai tur kit gup chun yung ngai gor dai
I let you think of me however you want
แล้ววันหนึงเธอคงจะเข้าใจ
Laeo wun neung tur kong ja kao jai
And one day, you’ll probably understand

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : พิชิต บัณฑิตเลิศรักษ์

   

Reading the last comment I made about his last OST, my opinion still stands the same haha. Not a bad voice, but man, I just don’t want to look at his face. Sorry, no offense, Kang :/