พูดจริง

All posts tagged พูดจริง

Title: พูดจริง / Poot Jing (Speaking Truthfully)
Artist: Meyou
Album: [Single]
Year: 2020

ทรมานมานานเหลือเกิน
Toramahn mah nahn leua gern
I’ve been tortured for so long
ก็พยายามที่จะเข้าใจ
Gor payayahm tee ja kao jai
I’ve tried to understand
คงเป็นเพราะรัก
Kong bpen pror ruk
It’s probably because of love
คงเพราะแค่นั้น
Kong pror kae nun
It’s probably just that
ทุกๆครั้งที่เธอพูดมา
Took took krung tee tur poot mah
Every time that you speak
ที่พูดว่ารักกับฉันทุกครา
Tee poot wah ruk gup chun took krah
Every time you say you love me
ก็คงเป็นแค่โกหก
Gor kong bpen kae goh hok
It’s just a lie
เธอคงแค่ลวงหลอก
Tur kong kae luang lauk
You’re just deceiving me

(*) แต่ตอนนี้ คงต้องพูดตรงๆว่าฉัน
Dtae dtaun nee kong dtaung poot dtrong dtrong wah chun
But now, I must say frankly that I
ทนไม่ไหว ในทุกอย่างของเธอที่รัก
Ton mai wai nai took yahng kaung tur tee ruk
Can’t stand any of this, darling
เธอคงคิด ว่าฉันจะไม่ไปไหน
Tur kong kit wah chun ja mai bpai nai
You probably think that I won’t go anywhere

(**) แต่ครั้งนี้พูดจริงนะ baby
Dtae krung nee poot jing na baby
But this time I’m speaking truthfully, baby
แต่ครั้งนี้ไปจริงนะ baby
Dtae krung nee bpai jing na baby
But this time, I’m really leaving, baby
พร้อมจะลืมเรื่องราวเหล่านั้น
Praum ja leum reuang rao lao nun
I’m ready to forget all about you
พร้อมจะลืมทุกอย่าง
Praum ja leum took yahng
I’m ready to forget everything
ที่มีภาพเธอในนั้น
Tee mee pahp tur nai nun
That has your image

(**)

แม้ว่าฉันต้องทรมาน
Mae wah chun dtaung toramahn
Even though I must be tortured
แต่มันก็คุ้มกว่าต้องทน
Dtae mun gor koom gwah dtaung ton
It’s better than having to endure this
ต่อไปให้เธอทำร้าย
Dtor bpai hai tur tum rai
And continue letting you hurt me
เพราะฉันแม่งโคตรเจ็บ
Pror chun maeng koht jep
Because I’m f*ck*ng hurt
ฉันรับไม่ได้อีก
Chun rup mai dai eek
I can’t take it anymore

(*,**,**)

   

Written by MEYOU
Produced by Kandikev