พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย

All posts tagged พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย

Title: พี่ๆ ตัดแว่นให้หน่อย / Pee Pee Dtut Waen Hai Noy (Please Make Me New Glasses)
Artist: Serious Bacon
Album: [Single]
Year: 2020

ใกล้เธออีกแล้ว และเป็นอย่างนี้ทุกครั้งไป
Glai tur eek laeo lae bpen yahng nee took krung bpai
I’m near you again, and it’s always like this
เหมือนทุกอย่างรอบตัวเริ่มไม่ค่อยชัด
Meuan took yahng raup dtua rerm mai koy chut
It’s like everything around me begins to blur
ใกล้เธอแบบนี้ไม่ค่อยดี
Glai tur baep nee mai koy dee
Being near you like this isn’t very good
เพราะฉันเองก็ยังดูไม่ออกว่าเธอคิดอย่างไร
Pror chun eng gor yung doo mai auk wah tur kit yahng rai
Because I still can’t tell how you feel

เวลาเธอยิ้มมา
Welah tur yim mah
When you smile
เวลาเธอทักทาย
Welah tur tuk tai
When you say hello
เวลาที่เธอเล่าให้ฟังว่าแต่ละวันมันดีหรือร้าย
Welah tee tur lao hai fung wah dtae la wun mun dee reu rai
When you mention how good or bad your day is
ยิ่งเราได้ใกล้กัน
Ying rao dai glai gun
The closer we get
ยิ่งทำให้ฉันคิดไปไกล
Ying tum hai chun kit b pai glai
The further it makes me think
ไม่รู้ว่าเธอจะคิดแบบฉันบ้างไหม
Mai roo wah tur ja kit baep chun bahng mai
I don’t know if you feel the same as me

(*) อยากจะมองให้ชัด ชัดยิ่งกว่านี้อีกหน่อย
Yahk ja maung hai chut chut ying gwah nee eek noy
I want to see things clearer, clearer than this
เผื่อจะไม่ต้องคอย คอย คอยแอบหวังอยู่อย่างนี้
Peua ja mai dtaung koy koy koy aep wung yoo yahng nee
So I don’t have to keep waiting, waiting, waiting and secretly hoping like this
ช่วยบอกกันให้ชัด เพราะที่เธอทำช่างแสนดี
Chuay bauk gun hai chut pror tee tur tum chahng saen dee
Please tell me and make things clear, because the things you do are so wonderful
เธอไม่ชัดเจน หรือว่าฉันมองไม่ชัดเอง
Tur mai chut jen reu wah chun maung mai chut eng
Are you unclear, or can I not see clearly?

(อยากจะมองให้) ชัดชัดชาดาดีดา
(Yahk ja maung hai) chut chut chah dah dee dah
(I want to see) clearly~
(ช่วยบอกกันให้) ชัดชัดชาดาดีดาดา
(Chuay bauk gun hai) chut chut chah dah dee dah dah
(Please tell me and make it) clear~
(อยากจะมองให้) ชัดชัดชาดาดีดา ดาดีดา
(Yahk ja maung hai) chut chut chah dah dee dah dah dee dah
(I want to see) clearly~

เวลาที่ได้คุยกับเธอ มันเหมือนว่าเธอก็หวั่นไหว
Welah tee dai kooey gup tur mun meuan wah tur gor wun wai
When I talk with you, it’s like you get nervous
ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม
Chun mai dai kit bpai eng chai mai
I’m not the only one thinking this, right?
ที่เธอบอกฉันว่าเป็นเพื่อนที่เธอไว้ใจ แต่ทำกับฉันไม่เหมือนเพื่อนทั่วๆ ไป
Tee tur bauk chun wah bpen peuan tee tur wai jai dtae tum gup chun mai meuan peuan tua tua bpai
When you tell me that I’m a trustworthy friend, then act like we’re not just friends
ทำอย่างนี้มันแปลว่าไง
Tum yahng nee mun bplae wah ngai
What does this mean?

ไม่รู้ว่าสายตา
Mai roo wah sai dtah
I don’t know if the look in your eyes
ที่เธอมอบให้กัน
Tee tur maup hai gun
That you look at me with
มันมีอะไรที่สำคัญ หรือไม่เคยมีอะไรซ่อนไว้
Mun mee arai tee sumkun reu mai koey mee arai saun wai
Has anything of importance, or has there never been anything hidden inside?
ยิ่งเราได้ใกล้กัน
Ying rao dai glai gun
The closer we get
ยิ่งทำให้ฉันคิดไปไกล
Ying tum haic hun kit bpai glai
The further it makes me think
ไม่รู้ว่าเธอจะคิดแบบฉันบ้างไหม
Mai roo wah tur ja kit baep chun bahng mai
I don’t know if you feel the same as me

(*,*)

   

Executive Supervisor : Vudtinun Bhirombhakdi
Executive Producer : Chodchapak Pholthanachod
Producer : Chodchapak Pholthanachod
Lyrics : SERIOUS BACON
Melody : SERIOUS BACON
Arrange : Songmuang Chaiyariti
Musician : Songmuang Chaiyariti
Edited : Chodchapak Pholthanachod
Mixed & Mastered : Danuphop Kamol

   

I don’t know what’s cuter, this song, the band name Serious Bacon, or their logo haha