พี่ชาย

All posts tagged พี่ชาย

Title: พี่ชาย / Pee Chai (Big Brother)
Artist: Alek Teeradetch (อาเล็ก ธีรเดช)
Album: OST หนี้รักในกรงไฟ / Nee Ruk Nai Grong Fai
Year: 2019

อยากเห็นเธอมีรอยยิ้ม วันที่เธอไม่มีผู้ใด
Yahk hen tur mee roy yim wun tee tur mai mee poo dai
I want to see you smile when you don’t have anyone else
อยากเข้าไปเคียงข้างกาย วันที่เธอกำลังอ่อนแอ
Yahk kao bpai kiang kahng gai wun tee tur gumlung aeun ae
I want to be beside you when you’re feeling weak
อยากดูแลเธอ ไม่ยอมให้ใครรังแก
Yahk doo lae tur mai yaum hai krai rung gae
I want to take care of you and refuse to let anyone bully you
ไม่มีข้อแม้ใดๆจากฉันที่รักเธอ
Mai mee kor mae dai dai jahk chun tee ruk tur
There’s no stipulations from me who loves you

(*) แค่ได้เป็นใครสักคน ที่คอยรักและคอยห่วงใย
Kae dai bpen krai suk kon tee koy ruk lae koy huang yai
Just to be someone who loves and worries about you
แม้บางทีต้องหักห้ามใจ ให้ไม่รักจนเกินตัดใจ
Mae bahng tee dtaung huk hahm jai hai mai ruk jon gern dtut jai
Even though sometimes I must forbid myself and not let myself love you until it’s too much for me to resist
ได้รักเธอแบบพี่ชาย เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน
Dai ruk tur baep pee chai piang tao nee gor dee kae nai
Being able to love you as a big brother, just this is great
แค่เห็นเธอมีความสุขใจ ก็มากพอไม่ขออะไรไปกว่านี้เลย
Kae hen tur mee kwahm sook jai gor mahk por mai kor arai bpai gwah nee loey
Just seeing you happy is more than enough, I won’t ask for any more than this

เพราะหัวใจฉันมีให้เธอแค่เพียงผู้เดียว
Pror hua jai chun mee hai tur kae piang poo diao
Because my heart has only you

ก็รู้ตัวดีแก่ใจ ว่าฉันควรวางตัวอย่างไร
Gor roo dtua dee gae jai wah chun kuan wahng dtua yahng rai
I know full well where I should be
ก็รู้ตัวดีแก่ใจ ว่าฉันเป็นได้มากแค่ไหน
Gor roo dtua dee gae jai wah chun bpen dai mahk kae nai
I know full well how much I can be
ไม่อยากมองตา กลัวเธอรู้ความในใจ
Mai yahk maung dtah glua tur roo kwahm nai jai
I don’t want to look in your eyes, I’m afraid you’ll know the things in my heart
ได้แต่ซ่อนความจริงเก็บไว้เพียงผู้เดียว
Dai dtae saun kwahm jing gep wai piang poo diao
I can only hide the truth alone

(*)

ยิ่งรักเธอมากแค่ไหน ยิ่งต้องห้ามใจแค่นั้น คือความจำเป็นของหัวใจ
Ying ruk tur mahk kae nai ying dtaung hahm jia kae nun keu kwahm jum bpen kaung hua jai
The more I love you, the more I must forbid myself, that’s the duty of my heart

   

คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง จักรกฤษณ์ มัฆนาโส