พี่ชายคะ

All posts tagged พี่ชายคะ

Title: พี่ชายคะ / Pee Chai Ka (Hey, Bro)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey bro, I’m sorry, er, I mean, hey sir
พี่เป็นไรคะ แล้วแฟนพี่ล่ะไปไหน
Pee bpen rai ka laeo faen pee la bpai nai
What’s wrong? And where did your girlfriend go?
อย่าหาว่ายุ่ง แบบว่าน้องนุ่งห่วงใย
Yah hah wah yoong baep wahnaung noong huang yai
Don’t say I’m being nosy, I’m just worried about you
น้องใช่อื่นไกล น้องของเพื่อนของเพื่อนของพี่
Naung chai eun glai naung kaung peuan kaung peuan kaung pee
It’s true, I’m just a distant acquaintance, a friend of a friend of yours

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey, bro, I’m sorry, er, I mean, hey, sir
ใครทำไรคะ ถึงมานั่งเซ็งตรงนี้
Krai tum rai ka teung mah nung seng dtrong nee
Who did what to you that makes you sit, sick of everything, right here?
พี่ชายหน้าบูด พูดเลยใจน้องไม่ดี
Pee chai nah boot poot loey jai naung mai dee
You’re frowning, I’m telling you my heart isn’t good
หรือว่าตอนนี้ แฟนของพี่เค้าทิ้งพี่ไป
Reu wah dtaun nee faen kaung pee kao ting pee bpai
Did your girlfriend just dump you?

(*) อย่าเศร้า ไม่เอานะคะ ขอร้อง
Yah sao mai ao na ka kor raung
Don’t be sad, don’t do this, I’m begging you
จะให้น้อง นั่งเป็นเพื่อนก่อนก็ได้
Ja hai naung nung bpen peuan gaun gor dai
If you want me to sit and be your friend first, that’s fine
แฟนพี่หายโกรธ กลับมา น้องพร้อมจะไป
Faen pee hai groht glup mah naung praum ja bpai
If your girlfriend gets over her anger and comes back, I’m ready to go
นานแค่ไหน น้องก็อยู่ได้ค่ะพี่
Nahn kae nai naung gor yoo dai ka pee
However long you need me, I can stay

(**) พี่ชายคะ หรือเอางี้ คือพี่คะ
Pee chai ka reu ao ngeu keu pee ka
Hey bro, er, whoops, I mean, hey sir
เผื่อแฟนไม่มา พี่จะทำไงทีนี้
Peua faen mai mah pee ja tum ngai tee nee
In case your girlfriend doesn’t come, what will you do here?
น้องว่าหาใหม่ สำรองเอาไว้ก็ดี
Naung wah hah mai sumraung ao wai gor dee
I say you should look for someone new, having a backup is good
มีคนนึงที่ รอเลื่อนขั้นเป็นคนที่ใช่
Mee kon neung tee ror leuan kun bpen kon tee chai
There’s one person who’s waiting to be promoted to “the one”

(*,**)

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ