พอได้แล้ว

All posts tagged พอได้แล้ว

Title: พอได้แล้ว / Por Dai Laeo (I’ve Had Enough)
Artist: Tong Jerry and Friends
Album: [Single]
Year: 2012

I used to think it was easy to forget someone
Just let go of the moments that are still circulating
Go out and do whatever you like
Go out and find something again, or someone you’ve never met before

But every time I’m still alone on this old world
Whichever way I look, I still see your image
A long time has passed
But time hasn’t helped to fade the days that I used to have only you

(*) I’ve had enough, I’m letting my thoughts become passing wind
And be completely meaningless
I’ll finally stop thinking of her, embracing the truth (myself) today without anyone

Since the day you left, I’ve been the same
No matter how much time has passed by
I still remember in my heart
Time has never helped to erase the memories of having you from my heart

(*,*,*)

Title: พอได้แล้ว / Por Dai Laeo (I’ve Had Enough)
Artist: Namm Ronnadet
Album: Be With You
Year: 2011

สายตาที่เห็น
Sai dtah tee hen
The expression in your eyes that I see
ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เคย
Mai dai bpen meuan yahng tee koey
Isn’t like it used to be
ท่าทางที่เฉย ดูเย็นชาเหมือนไม่รักกัน
Tah tahng tee choey doo yen chah meuan mai ruk gun
Your indifferent attitude seems cold, like you don’t love me

ได้ยินเสียงกันอย่างเคย
Dai yin siang gun yahng koey
I hear our voices like they once were
ทำไมยิ่งเหงาขึ้นทุกวัน
Tummai ying ngao keun took wun
Why do I get lonelier every day?
ไม่เข้ากันอย่างนั้น
Mai kao gun yahng nun
We don’t go together like that
จะเหลือทางไหนที่มันดี
Ja leua tahng nai tee mun dee
Which remaining path is better
กว่าทำใจ กว่าทำใจ
Gwah tum jai gwah tum jai
Than accepting it? Than accepting it?

(*) พอได้แล้ว ก็หัวใจมันทนพอแล้ว
Por dai laeo gor hua jai mun ton por laeo
I’ve had enough, my heart has endured enough
ตัดสินใจแยกทางสักทีไปก่อนจะไม่เหลือ
Dtut sin jai yaek tahng suk tee bpai gaun ja mai leua
Let’s choose to split ways before we won’t have any
ความดีให้กัน
Kwahm dee hai gun
Good feelings for each other
ก็จบได้แล้ว
Gor jop dai laeo
It’s over already
เหนื่อยก็ไปไม่ต้องยืดเยื้อ
Neuay gor bpai mai dtaung yeut yeua
If you’re tired, go, there’s no need to drag this on
เราสองคนแค่รอให้ใครพูดก่อนก็เท่านั้น
Rao saung kon kae ror hai krai poot gaun gor tao nun
The two of us are just waiting for the other to say it first
บอกลาวันที่ยังรักกัน
Bauk lah wun tee yung ruk gun
To say good-bye to the days when we still loved each other
อย่าให้มันถึงวัน ที่เกลียดเลย
Yah hai mun teung wun tee gliat loey
Don’t let us reach a day when we hate each other

(*)