พอเถอะ

All posts tagged พอเถอะ

Title: พอเถอะ / Por Tur (Enough)
Artist: ToR+ Saksit (โต๋ ศักดิ์สิทธิ์)
Album: Chapter 1
Year: 2018

พิจารณา ทุกกรณี อย่างนี้ไปคงไม่ปลอดภัย
Pijahranah took goranee yahng nee bpai kong mai bplaut pai
Considering every case, this isn’t safe to continue like this
คิดไปคนเดียว เดี๋ยวจะเหนื่อยไป ก็คงไม่ได้อะไร
Kit bpai kon diao diao ja neuay bpai gor kong mai dai arai
Thinking alone, pretty soon it’ll be tiring and nothing will be gained

(*) ก็พอเถอะ ๆๆ พอเท่านี้
Gor por tur por tur por tur por tao nee
So enough, enough, enough, this is enough
ก็พอเถอะ ๆๆ พอแค่นี้ หัวใจคนเราต่างแนว
Gor por tur por tur por tur por kae nee hua jai kon rao dtahng naew
So enough, enough, enough, this is it, the human heart has its own style
ก็พอเถอะ ๆๆ พอได้แล้ว
Gor por tur por tur por tur por dai laeo
So enough, enough, enough, enough already
ก็พอเถอะ ๆๆ พอ
Gor por tur por tur por tur por
So enough, enough, enough, enough
อย่าปวดสมองมากไปนานๆ
Yah bpuat samaung mahk bpai nahn nahn
I won’t hurt my brain too much for too long

(**) คนเขาจะไม่แคร์อย่างไรก็ปล่อยไป
Kon kao ja mai care yahng rai gor bploy bpai
People don’t care, no matter what, let it go
คงต้องเก็บกระเป๋าแล้วไปไกลไกล
Kong dtaung gep grabpao laeo bpai glai glai
I must pack my bags and go far away
คิดถึงเธอฝ่ายเดียวก็คงจะไม่ไหว
Kit teung tur fai diao gor kong ja mai wai
I can’t miss you one-sidedly
ตัดอกตัดใจ
Dtut auk dtut jai
I’m cutting you out of my heart
คงเป็นวันนี้เราต้องบอกลา
Kong bpen wun nee rao dtaung bauk lah
Today we must say good-bye

ถึงยังมีใจ ถึงยังลังเล สุดท้ายเราคงต้องหยุด
Teung yung mee jai teung yung lung lay soot tai rao kong dtaung yoot
Even though I still have feelings for her, even though I’m still hesitating, in the end, we must stop
เขาไม่มองมา เขาไม่สบตา จะอยู่รั้งรอทำไม
Kao mai maung mah kao mai sop dtah ja yoo rung ror tummai
She doesn’t look, she doesn’t make eye contact, why stay, hold her back, and wait?

(*,**)

ถ้าใครไม่รักก็คงไม่ยื้อ
Tah krai mai ruk gor kong mai yeu
If someone doesn’t love me, I won’t hold them back

ขอไปไกลๆ ขอไปก่อนนะ ขอไปไกลไกล
Kor bpai glai glai kor bpai gaun na kor bpai glai glai
I want to go far away, I want to be the one to leave first, I want to go far away
ขอไปไกลๆ ขอไปก่อนนะ ขอไปไม่ย้อนมา
Kor bpai glai glai kor bpai gaun na kor bpai mai yaun mah
I want to go far away, I want to be the one to leave first, I want to go and not look back

คงเป็นวันนี้เราต้องบอกลา พอเถอะพอเท่านี้ต้องอำลา
Kong bpen wun nee rao dtaung bauk lah por tur por tao nee dtaung um lah
Today we must say good-bye, enough, this is enough, I must say farewell

   

Lyrics : Po Posayanukul
Music : Saksit Vejsupaporn / Mac Sarun
Producer : Charles Fisher