พริบตา

All posts tagged พริบตา

Title: พริบตา / Prip Dtah (In the Blink of an Eye)
Artist: Bird Thongchai and Stamp
Album: [Single]
Year: 2017


ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้า
Tung lohk ja maung keun fah
The whole world looks up at the sky
รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา
Ror koy yahk hen chua prip dtah
Waiting to see in the blink of an eye
ที่ดาวลงมาบนนั้น
Tee dao long mah bon nun
The star falling from up there
กี่สิบร้อยพันปีจะมีสักหนึ่งครั้ง
Gee sip roy pun bpee ja mee suk neung krung
It’s a once in a lifetime opportunity
มีแค่เสี้ยวนาทีที่เราจะเห็นมัน
Mee kae siao nahtee tee rao ja hen mun
There’s just a fraction of a moment that we will see it

ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า
Took krung gor dai yin kon lao
Every time I hear people say
ถ้าเราลองอธิษฐาน
Tah rao laung attitahn
If we try making a wish
ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน
Tun welah tee saeng dao pahp pahn
As soon as the star streaks by
ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริง
Took yahng ja bpen reuang jing
Everything will come true
บันดาลทุกทุกสิ่งดังใจปรารถนา
Bun dahn took took sing dung jai bprahttanah
Everything will be as our hearts desire
หากเมื่อถึงเวลาหลับตาและกลั้นใจ
Hahk meua teung welah lup dtah lae glun jai
If it’s time for us to close our eyes and hold our breath

(*) ทำให้ ในช่วงเวลาที่ดาวตก
Tum hai nai chuang welah tee dao dtok
So when there’s a shooting star
ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา
Chun jeung mai koey dai leum dtah
I’ll never open my eyes
มันกำลังภาวนาหลับตาลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนกลับ
Mun gumlung pahwanah lup dtah long peua attitahn hai tur keun glup
I’m praying with my eyes closed, wishing for you to come back
เพราะเธอไม่กลับ ไม่กลับมา มันนานเกินไป
Pror tur mai glup mai glup mah mun nahn gern bpai
Because you haven’t come back for a long time
รู้มั๊ย ในช่วงเวลาที่โลกหยุดดูดวงและดาวที่พาดผ่าน
Roo mai nai chuang welah tee lohk yoot doo duang lae dao tee paht pahn
Do you know that when the world is stopped, looking at the stars streaking by
พันปีหรือนานแสนนาน
Pun bpee reu nahn saen nahn
For thousands of years or a very long time
กับการรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักครั้ง
Gup gahn ror koy ja dai hen mun eek suk krung
Waiting to see it again
มันก็ไม่สำคัญ เพราะสำหรับฉัน ดาวทุกดวงได้ดับไป ตั้งแต่เธอไม่กลับมา
Mun gor mai sumkun pror sumrup chun dao took duang dai dup bpai dtung dtae tur mai glup mah
It’s not important because, to me, every star has gone out since you haven’t come back

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ถ้าหากเธอมองขึ้นฟ้า
Tah hahk tur maung keun fah
If you look up at the sky
เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่ามีคนนึงเอ่ยชื่อเธอ
Tur jong bproht rup roo wai wah mee kon neung oey cheu tur
Please realize that you have someone saying your name
กี่สิบร้อยพันปีก็รออยู่เสมอ
Gee sip roy pun bpee gor ror yoo samur
However many tens of thousands of years, I’m always waiting
ปรารถนาเพียงเธอ กลับมาเถอะ ได้มั๊ย
Bprahttanah piang tur glup mah tur dai mai
Longing only for you to come back, please

(*)

want you back
want you back
want you come back to me
want you back
want you come back
want you come back to me

(*)


   

produced by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อร้อง ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

   

Now THIS is a duet worthy of two of the greatest Thai artists of all time~ Beautiful, unique lyrics that paint a picture of melancholy, rather than literally spelling it out, in a catchy, upbeat tune, I like it a lot~