พระราชาผู้ทรงธรรม

All posts tagged พระราชาผู้ทรงธรรม

Title: พระราชาผู้ทรงธรรม / Pra Rahchah Poo Song Tum (Virtuous King)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์)
Album: Song for H.M. the King
Year: 2013

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
Rao ja kraung paen din doy tum
We’ll rule the land through virtue
คือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้
Keu toy kum tee pra ong song hai wai
Those are the words that the King upholds
ช่างแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย
Chahng saen ja chohk dee tee gert bpen kon thai
We’re so very lucky to be born Thai
ได้ภาคภูมิใจเสมอมา
Dai pahk poom jai samur mah
And always take pride in that

(*) ถ้ามีใครถามทำไมคนไทย
Tah mee krai tahm tummai kon thai
If anyone asks us why Thai people
ถึงรักพระองค์อย่างนี้
Teung ruk praong yahng nee
Love their King this much
แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตา
Kae dai chom prabahn mee gor yim tung num dtah
Why just looking at Him from far away makes them smile in tears
ถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานา
Tah hahk hai attibai het pon nah nah
Well, if we were to explain all the reasons
คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้
Kong dtaung chai welah tao cheewit nee
It would take a lifetime

(**) เพราะท่านทำเพื่อคนไทย
Pror tahn tum peua kon thai
Because of what he’s done for Thai people
ด้วยธรรมะของพระราชา
Duay tumma kaung pra rahchah
With His righteousness
หวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี
Wung hai rao chao bprachah yoo dee gun dee
In hopes for us to live a good life
ท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนัก
Tahn dtaung neuay pror ngahn nuk
He must be exhausted from the hard work
ไม่เคยพักจวบจนวันนี้
Mai koey puk juap jon wun nee
But He hasn’t rested to this day
ช่างโชคดีที่แผ่นดินนี้
Chahn chohk dee tee paen din nee
We’re so lucky that this land
มีราชาผู้ทรงธรรม
Mee rahcah poo song tum
Has a virtuous King

ทรงเป็นนิยามแห่งความดี
Song bpen niyahm haeng kwahm dee
He is the definition of goodness
เป็นอัญมณีที่เลิศล้ำ
Bpen unyamanee tee lert lum
He’s a rare jewel
สดสวยใสกระจ่างสว่างด้วยธรรม
Sot suay sai grajahng sawahng duay tum
Bright, beautiful, clear, and shining with virtue
ด้วยน้ำพระทัยที่เมตตา
Duay num pratai tee metdtah
With a compassionate heart

(*,**,**)

   
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียงโดย วีรภัทร์ อึ้งอัมพร