พยาน

All posts tagged พยาน

Title: พยาน / Payahn (Witness)
Artist: Lasthoper ft. Wan Wunwan
Album: [Single]
Year: 2013

(*) บรรจงสวมแหวน แทนคำสัญญา
Bunjong suam waen taen kum sunyah
The elaborate ring stands for the promise
จะรักจนกว่า ตราบที่ฟ้าดินจะสลายไป
Ja ruk jon gwah dtrahp tee fah din ja salai bpai
That I’ll love you until heaven and earth crumble
จากวันนี้ แม้เส้นทางจะแสนไกล
Jahk wun nee mae sen tahng ja saen glai
From now on, no matter how long the road is
จับมือฉันไว้ สาบานไม่ทิ้งเธอ
Jup meu chun wai sabahn mai ting tur
Take my hand, I vow I won’t abandon you

เธอ…ได้ยินใช่ไหม ว่าลมหายใจ นั้นเรียกชื่อเธอ
Tur dai yin chai mai wah lom hai jai nun riak cheu tur
You can hear that my breath is calling your name, right?
รวมทั้งร่างกาย วิญญาณนี้เป็นของเธอ
Ruam tung rahng gai winyahn nee bpen kaung tur
Both my body and my spirit are yours
ด้วยความรัก มั่นคงผูกพัน
Duay kwahm ruk mun kong pook pun
With love, I’m certain in our relationship
เพียงเธอเท่านั้น จากคนร้อยพัน
Piang tur tao nun jahk kon roy pun
Only you, out of hundreds of thousands of people
ฉันค้นหานางในฝันจนเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chun kon hah nahng nai fun jon jur prom likit kaung chun
I searched for the woman of my dreams until I found my fate

(*)

ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The destiny of this song is a witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

รู้… ไหมนานแค่ไหน กว่าจะพบกัน
Roo mai nahn kae nai gwah ja pob gun
Do you know how long it was until we met?
ฉันเฝ้ารำพันรอการพบเจอ… พรมลิขิตของฉัน
Chunf ao rum pun ror gahn pob jur prom likit kaung chun
I lamented, waiting to meet my fate

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้เหมือนเดิม
Uay pon ruk rao hai meuan derm
Blessing our love, keeping it the same
เธอรู้ไหม แสงจันทรา ยังร่ายมนต์ กล่อมหัวใจ
Tur roo mai saeng juntrah yung rahyon glaum hua jai
Do you know the moonlight still hypnotizes my heart?
รักเพียงเธอ คือสัญญา จากหัวใจ
Ruk piang tur keu sunyah jahk hua jai
I love only you, that’s the promise from my heart

(*)

ได้ยินไหม เสียงดารา
Dai yin mai siang dahrah
Do you hear the voice of the stars?
อวยพรรักเรา ให้นิรันดร์
Uay pon ruk rao hai nirun
Blessing our love for eternity
เธอรู้ไหม เสียงหัวใจ มีให้เพียงเธอ
Tur roo mai siang hua jai mee hai piang tur
Do you know my heart only has a voice for you?
ลิขิตเพลงนี้ เป็นพยาน
Likit pleng nee bpen payahn
The fate of this song is my witness
ฉันมอบเพลงนี้ ไว้เพียงแค่เธอ
Chun maup pleng nee wai piang kae tur
I bestow this song only to you

   

เนื้อร้อง – องอาจ สายป้อง
ทำนอง – LASTHOPER
เรียบเรียง – LASTHOPER