ฝากใจไว้

All posts tagged ฝากใจไว้

Title: ฝากใจไว้ / Fahk Jai Wai (Entrusting My Heart)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: สบาย สบาย / Sabai Sabai
Year: 1987

(*) ฝากใจไว้ ให้เธอกับฉัน
Fahk jai wai hai tur gup chun
I’m entrusting my heart in us
ห่วงใยกัน ทุกวันเวลา
Huang yai gun took wun welah
I worry about you all the time
ฝากความรัก พักพิงพึ่งพา
Fahk kwahm ruk puk ping peung pah
I’m entrusting my love to rely on
จากศรัทธา และสัญญาจากใจ
Jahk saruttah lae sunyah jahk jai
Loyalty and a promise from the heart

(**) ขอมอบใจฝากไว้ให้กัน
Kor maup jai fahk wai hai gun
I want to entrust my heart with you
แม้คืนวันผ่านเลยไป หัวใจยังผูกพัน
Mae keun wun pahn loey bpai hua jai yung pook pun
Even though the days and nights pass by, our hearts are still connected
เพราะฉันนั้นมีเยื่อใย
Pror chun nun mee yeua yai
Because I have feelings
คล้องดวงใจผูกไว้ด้วยกัน
Klaung duang jai pook wai duay gun
Tying our hearts together
แม้เมื่อวันจากกันไกลแสนไกล ยังผูกพัน
Mae meua wun jahk gun glai saen glai yung pook pun
Even when we’re so far apart, we’re still connected
รู้ว่าฉันจะกลับมา
Roo wah chun ja glup mah
Know that I’ll come back

(*,**,*,*)

   
คำร้อง : เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง : สมชาย กฤษณะเศรณี
เรียบเรียง : สมชาย กฤษณะเศรณี