ฝากเวลา

All posts tagged ฝากเวลา

Title: ฝากเวลา / Fahk Welah (Entrusting Time)
Artist: The White Hair Cut
Album: OST Will Be Free สามเราต้องรอด
Year: 2019

ยังคงยืนอยู่ตรงนี้ตรงที่ไม่มีแสงไฟและดาวดวงไหนส่องทางให้ฉัน
Yung kong yeun yoo dtrong nee dtrong tee mai mee saeng fai lae dao duang nai saung tahng hai chun
I’m still standing right here where there’s no lights or stars shining the way for me
มองทางรักที่มีทั้งสอง ที่ดูมีความสำคัญแต่ติดที่ฉันต้องเดินทางไหน
Maung tahng ruk tee mee tung saung tee doo mee kwahm sumkun dtae dtit tee chund taung dern tahng nai
Looking at love’s paths, there’s two of them that seem important, but I’m stuck; which one do I follow?

(*) ฝากให้วันเวลา ช่วยตัดสินใจ
Fahk hai wun welah chuay dtut sin jai
I’m entrusting time to decide
และตอบคำถามว่าฉันควรไปทางไหน
Lae dtaup kum tahm wah chun kuan bpai tahng nai
And answer the question as to which path I should follow
อยากมีเธอในอ้อมกอดแต่ยังเก็บเขาเอาไว้ในใจ
Yahk mee tur nai aum gaut dtae yung gep kao ao wai nai jai
I want you in my arms, but I still have her in my heart
คงต้องรอให้เวลาตอบคำถาม
Kong dtaung ror hai welah dtaup kum tahm
I must wait for time to answer my question

ทั้งสองทางที่ฉันเห็นคือเธอกับเขาที่เป็นส่วนหนึ่งในลมหายใจของฉัน
Tung saung tahng tee chun hen keu tur gup kao tee bpen suan neung nai lom hai jai kaung chun
The two paths I’m looking at are you and her; you’re both one part of my breath
เธอทำให้ใจเข้มแข็งส่วนเขาให้ความอ่อนไหว ไม่มีทางไหนไม่ทำร้ายสักคน
Tur tum hai jai kem kaeng suan kao hai kwahm aun wai mai mee tahng nai mai tum rai suk kon
You strengthen my heart, as for her, she makes me weak, there’s no way to not hurt someone

(*)

หากวันเวลาไม่ให้คำตอบ
Hahk wun welah mai hai kum dtaup
If time doesn’t give me an answer
ฉันคงต้องยอมปล่อยมือไปทั้งสองคน
Chun kong dtaung yaum bploy meu bpai tung saung kon
I might have to let go of both of your hands

(*)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง พัชรพล วงศาโรจน์
เรียบเรียง พัชรพล วงศาโรจน์