ฝันในฝัน

All posts tagged ฝันในฝัน

Title: ฝันในฝัน / Fun Nai Fun (A Dream in a Dream)
Artist: Gavin.D ft. Fukkling Hero (ฟักกลิ้ง ฮีโร่)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) ในความฝันที่มีเธอกับฉัน
Nai kwahm fun tee mee tur gup chun
In my dreams that have you and me
ทุกๆ ช่วงเวลาที่เดินไปด้วยกัน
Took took chuang welah tee dern bpai duay gun
Every time we’re walking together
ใต้แสงดวงตะวันที่สองเรายืนอยู่ข้างกัน
Dtai saeng duang dtawun tee saung rao yeun yoo kahng gun
Under the light of the sun where the two of us are standing together
ยิ่งทำให้มีความหมาย
Ying tum hai mee kwahm mai
The more meaningful it becomes

(**) แต่ความเป็นจริงที่ตรงนี้ฉันไม่มีเธออยู่
Dtae kwahm bpen jing tee dtrong nee chun mai mee tur yoo
But in reality, I don’t have you here
มันทำให้รู้ดีว่าฉันคิดถึงเธอ
Mun tum hai roo dee wah chun kit teung tur
It makes me know full well that I miss you
อยากกลับไปวันที่ฉันได้เจอ
Yahk glup bpai wun tee chun dai jur
I want to go back to the day we met
ภาพรอยยิ้มของเธอ
Pahp roy yim kaung tur
The image of your smile
แค่เพียงเท่านี้ก็ดีแค่ไหน ในฝันที่มีเธอ
Kae piang tao nee gor dee kae nai nai fun tee mee tur
How nice just that is in my dreams that have you

ตื่นขึ้นมาไม่เจอฉันคงจะหลงเลย
Dteun keun mah mai jur chun kong ja long loey
I’m lost when I wake up and don’t find you
โลกใบนี้มีฉันกับเธอ I’m balling
Lohk bai nee mee chun gup tur I’m balling
This world has me and you, I’m balling
ไม่มีใครที่สวยกว่าเธอ
Mai mee krai tee suay gwah tur
No one is prettier than you
ฉันหลับใหลแล้วอยากละเมอ
Chun lup lai laeo yahk lamur
I fall asleep and want to dream
Every seconds just a blur I’m falling
Every second is just a blur, I’m falling

มีแต่เธอเพียงเดียว ที่ฉันนั่นรออยู่
Mee dtae tur piang diao tee chun nun ror yoo
You’re the only one I’m waiting for
เธอ I’m waiting for you
Tur I’m waiting for you
You, I’m waiting for you
ไม่ว่าจะอยู่บนดาวจะอยู่ที่ไหน
Mai wah ja yoo bon dao ja yoo tee nai
No matter if you’re up in the stars or wherever you are
Imma tryna call u
I’m trying to call you
ให้เธอได้รู้คือเธอคนเดียวที่อยู่ในฝัน
Hai tur dai roo keu tur kon diao tee yoo nai fun
I want you to know that you’re the only person in my dreams
และจะเฝ้าดู แม้ความจริงจะไม่มีเธอ
Lae ja fao doo mae kwahm jing ja mai mee tur
And I’ll watch over you, even though I don’t have you in reality

(*,**)

เพื่อนด่ามึงเอาแต่นอนกลิ้งไปและเกลือกมา
Peuan dah meung ao dtae naun gling bpai lae gleuak mah
My friends insult me, saying all I do is sleep and wallow
ฉันบอกมันไปไกลๆ มึงไม่ต้องจะเสือกมา
Chun bauk mun bpai glai glai meung mai dtaung ja seuak mah
I’m telling you to get far away, you don’t need to get involved
ในเมื่อโลกแห่งความเป็นจริงความรักของเรามันจืดจาง
Nai meua lohk haeng kwahm bpen jing kwahm ruk kaung rao mun jeut jahng
When our love in the real world is faint
ฉันเลยขอหลับฝันอำพราง เพื่อพบกับเธอหลังเปลือกตา
Chun loey kor lup fun um prahng peua pob gup tur lung bpleuak dtah
I want to sleep and dream in secret so I see her on the back of my eyelids
เพื่อนพากันเหลือกตา บอกมึงตื่นสักที
Peuan pah gun leuak dtah bauk meung dteun suk tee
My friends lift my eyelids and tell me to wake up
เขามีใหม่ไปแล้ว มึงมันไม่รักดี
Kao mee mai bpai laeo meung mun mai ruk dee
She has someone else already, she’s not into me
ฉันตอบมันเรื่องของเขา She was so Lucky
Chun dtaup mun reuang kaung kao she was so lucky
I answer that it’s her business, she was so lucky
แต่เรื่องของฉันคือใจดวงนี้นั้นมันยังคงภักดี
Dtae reuang kaung chun keu jai duang nee nun mun yung kong puk dee
But my business is that this heart of mine is still loyal

ภาพเราเคยพัดวี ดูทีวี ฟังดนตรี
Pahp rao koey put wee doo tv fung dondtree
Images of us fanning each other, watching TV, listening to music
เธอบ่นฉันเชยทุกทีตอนซื้อสบู่ ดร.มนตรี
Tur bon chun choey took tee dtaun seu saboo do ror mondtree
You complained that I was old-fashioned when I bought Dr. Montree soap
กลิ่นแป้งเธอใช้ หรือรสปูที่ชลบุรี
Glin bpaeng tur chai reu rot bpoo tee chon boo ree
The smell of the powder you used, or the taste of crab at Chonburi
ภาพ เสียง กลิ่น รส ยังชัดในฝันถึงเธอคนดี
Pahp siang glin rot yung chut nai fun teung tur kon dee
The images, the sounds, the scents, the flavors are still clear in my dreams about you, darling
แม้นป่านนี้เธอคงมีใครสักคนข้างเคียง
Mae bpahn nee tur kong mee krai suk kon kahng kiang
Even though you have someone else beside you right now
เธอคงเปลี่ยนไปแล้ว ฉันจะเขียนไว้ข้างเตียง
Tur kong bplian bpai laeo chun ja kian wai kahng dtiang
You’ve already changed, I’ll write it beside my bed
ส่วนความสุขของฉันคงปล่อยให้ฝันลำเลียง
Suan kwahm sook kaung chun kong bploy hai fun lum liang
As for my happiness, I’ll let my dreams transport me
ทิ้งให้หลงไปในภวังค์ เหมือนดังเพลงฝันลำเอียง
Ting hai long bpai nai pawung meuan dung pleng fun lum iang
Leaving myself to get lost in my subconscious like the music of my biased dream

(*,**)

ในฝันที่มีเธอฉันแค่อยากจะเจอ
Nai fun tee mee tur chun kae yahk ja jur
In my dreams with you, I just want to see you
I’ll always be here waiting for you
I’ll always be here waiting for you
ในฝันที่มีเธออยากเจอเธอเสมอ
Nai fun tee mee tur yahk jur tur samur
In my dreams with you, I always want to see you
สักวันเราจะได้มาพบกันอีก
Suk wun rao ja dai mah pob gun eek
Some day we’ll meet again

(*,**)

   

โปรดิวเซอร์: NINO
Mix Master: NINO
Piano & Bass : BEN LUSS
เนื้อร้อง: Flukie, Gavin.D, Stickyricekillah , F.HERO
ทำนอง: Flukie, Gavin.D, เนื้อร้อง,