ฝัง(ใน)ใจ

All posts tagged ฝัง(ใน)ใจ

Title: ฝัง(ใน)ใจ / Fung (Nai) Jai [Imprinted (in) My Heart]
Artist: ETC
Album: On This Day
Year: 2017


ก็ยังคงยิ้มและคงทักทาย และพูดคุยเหมือนฉันคนเดิม
Gor yung kong yim lae kong tuk tai lae poot kooey meuan chun kon derm
I still smile, say hello, and talk like I’m the same person
ก็ยังคงเหมือนทุกวันเรื่อยมา ไม่ผิดสังเกต
Gor yung kong meuan took wun reuay mah mai pit sung get
It’s still like every other day, nothing’s unusual

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
Every second I’m living with the pain imprinted deep in my heart

ออกไปดูหนังและนั่งฟังเพลง และนัดเจอกับเพื่อนเหมือนเก่า
Auk bpai doo nung lae nung fung pleng lae nut jur gup peuan meuan gao
I go out and watch movies, listen to music, and meet up with my friends like always
แต่ไม่มีใครเห็นข้างในหัวใจ ว่ามันว่างเปล่า
Dtae mai mee krai hen kahng nai hua jai wah mun wahng bplao
But no one sees that my heart is empty inside

ไม่มีใครรู้ ว่าลึกๆข้างในจิตใจ เหมือนว่าน้ำตาตกใน
Mai mee krai roo wah leuk leuk kahng nai jit jai meuan wah num dtah dtok nai
No one knows that deep down inside my heart, it’s like my tears are falling in
ภาพที่ฉันมีกับเธอ ฝังในใจ
Pahp tee chun mee gup tur fung nai jai
The image of me and you is imprinted in my heart
คำว่าเหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Kum wah ngao meuan wah look lahm kahng nai
Loneliness is spreading inside
ทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังใจอยู่เสมอ
Took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung jai yoo samur
Every second I’m living with the pain that’s always imprinted in my heart

เรื่องเธอยังฝัง ฝังในหัวใจ
Reuang tur yung fung fung nai hua jai
Memories of you are still imprinted, imprinted in my heart
สุดท้ายก็เหลือเพียงฉันเผชิญกับความทรงจำ
Soot tai gor leua piang chun pachern gup kwahm song jum
In the end, all that’s left is me confronting the memories
เหงา เหมือนว่าลุกลามข้างใน
Ngao meuan wah look lahm kahng nai
I’m lonely, it’s like it’s spreading inside
และทุกวินาทีฉันใช้ชีวิต อยู่กับความเจ็บปวดที่ฝังลึกในจิตใจ
Lae took winahtee chun chai cheewit yoo gup kwahm jep bpuat tee fung leuk nai jit jai
And every second I’m living with the pain that’s imprinted deep in my heart


   

เนื้อร้อง : เป็นเอก เสกสรร
ทำนอง : บี
เรียบเรียง : บี