ผู้หญิงคนนั้น..ที่ฉันไม่เคยได้เป็น

All posts tagged ผู้หญิงคนนั้น..ที่ฉันไม่เคยได้เป็น

Title: ผู้หญิงคนนั้น..ที่ฉันไม่เคยได้เป็น / Poo Ying Kon Nun Tee Chun Mai Koey Dai Bpen (That Woman Whom I Can Never Be)
Artist: China Dolls
Album: B/W
Year: 2004

แค่คิดก็คงจะผิดพลั้ง ไม่มีหวังได้รักในใจเธอ
Kae kit gor kong ja pit plung mai mee wung dai ruk nai jai tur
Just thinking about it would be a mistake, there’s no hope for me to get the love in your heart
เดินมาจนสุดทาง ยังอ้างว้างอย่างเดิม
Dern mah jon soot tahng yung ahng wahng yahng derm
I’ve walked to the end of the road, I’m still alone as ever
ทุกอย่างไม่เพิ่มเติม จากวันนั้น
Took yahng mai perm dterm jahk wun nun
Everything is unfulfilled since that day

(*) ฉันก็แค่คนนึง ที่อยากจะยืนตรงนั้น
Chun gor kae kon neung tee yahk ja yeun dtrong nun
I’m just one person who wants to stand right there
ได้เป็นสักคนสำคัญที่อยู่ในใจ
Dai bpen suk kon sumkun tee yoo nai jai
To be able to be someone important in your heart

(**) ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอฝัน ที่ฉันนไม่เคยได้เป็น
Poo ying kon neung tee tur fun tee chun mai koey dai bpen
The woman of your dreams whom I can never be
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่เห็น ช่างยากเย็นฉันรู้ดี
Poo ying kon neung tee tur mai hen chahng yahk yen chun roo dee
As a woman whom you don’t see, I know full well how difficult it is
มีสิทธิ์แค่เพียงเจ็บช้ำ ก็คอยตอกย้ำในใจทุกวัน
Mee sit kae piang jep chum gor koy dtauk yum nai jai took wun
I only have the right to hurt, emphasizing it in my heart every day
ผู้หญิงคนนั้น ที่ฉันไม่เคยได้เป็น
Poo ying kon nun tee chun mai koey dai bpen
That woman whom I can never be

แค่นี้ที่ใจคงเก็บไว้ คำสุดท้าย อย่างไรก็รักเธอ
Kae nee tee jai kong gep wai kum soot tai yahng rai gor ruk tur
This is all my heart keeps in, no matter what, my final words are “I love you”
อยากจะเดินต่อไป มันก็แล้วแต่เธอ
Yahk ja dern dtor bpai mun gor laeo dtae tur
And if you want to keep walking, it’s up to you
ไม่โกรธไม่โทษเธอ เลยสักครั้ง
Mai groht mai toht tur loey suk krung
I won’t be angry, I’ll never blame you

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปัญญา โกเมนไปรรินทร์
ทำนอง : หทัย แสงวิจิตร
เรียบเรียง : ณัฐภัท เมฆหมอก