ผู้ชายอย่างฉัน

All posts tagged ผู้ชายอย่างฉัน

Title: ผู้ชายอย่างฉัน / Poochai Yahng Chun (A Man Like Me)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: ธงไชย เซอร์วิส / Thongchai Service
Year: 1998

ไม่ใกล้เคียงใช่ไหม อะไรที่ฉันเป็น
Mai glai kiang chai mai arai tee chun bpen
Whatever I am isn’t close to your side, is it?
ไม่ค่อยเหมือนใจเธอเท่าไรใช่หรือเปล่า
Mai koy meuan jai tur tao rai chai reu bplao
I’m not really what you’re hoping for, am I?
ที่เธอฝันในใจกับเรื่องจริงของเรา
Tee tur fun nai jai gup reuang jing kaung rao
The dreams in your heart and our reality
ผิดหวังบ้างหรือเปล่าที่รักกัน
Pit wung bahng reu bplao tee ruk gun
Are you disappointed in our love?

ที่ตัวเธอนั้นฝันสักวันจะพบใคร
Tee dtua tur nun fun suk wun ja pob krai
You dreamed of meeting someone someday
ที่ดีพร้อมที่ได้อย่างใจมารักกัน
Tee dee praum tee dai yahng jai mah ruk gun
Who’s wonderful, who’s ready to give you the things you desire and love you
กลับได้พบแค่คนที่มีไม่ครบครัน
Glup dai pob kae kon tee mee mai krop krun
But you ended up meeting just an imperfect person
อย่างฉันคนนี้ คนนี้ที่เคียงข้างเธอ
Yahng chun kon nee kon nee tee kiang kahng tur
Like me, the person beside you

(*) ผู้ชายในฝัน…ฉันคงเป็นไม่ไหว
Poo chai nai fun chun kong bpen mai wai
I probably can’t be the guy of your dreams
ถ้าแม้ลำบากใจ วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
Tah mae lumbahk jai wun nai ja dern yaek tahng mai toht tur
Even if it bothers me, if any day you want to leave me, I won’t blame you
ผู้ชายอย่างฉัน…แค่รักเธอได้เสมอ
Poo chai yahng chun kae ruk tur dai samur
A man like me can only always love you
แค่รักเธอหมดใจ แค่นี้ที่ทำเพื่อเธอได้ดี…ยิ่งกว่าใคร
Kae ruk tur mot jai kae nee tee tum peua tur dai dee ying gwah krai
Can just love you with all his heart, this is all he can do for you, more than anyone else

จะแทนกันได้ไหมกับใครในฝันเธอ
Ja taen gun dai mai gup krai nai fun tur
Can I replace the man of your dreams?
ด้วยชีวิตที่มีให้เธอเสมอไป ที่จะรักแค่เธอที่สุดในหัวใจ
Duay cheewit tee mee hai tur samur bpai tee ja ruk kae tur tee soot nai hua jai
With my life that I’m always giving to you, that I’ll love only you with all my heart
ตอบฉันได้ไหมว่าฉันเพียงพอหรือเปล่า
Dtaup chun dai mai wah chun piang por reu bplao
Please answer me if I’m enough

(*)

หากว่าเธอไปค้นเจอ ว่าใครที่รักเธอมากกว่าฉัน จะทิ้งกันก็เข้าใจ
Hahk wah tur bpai kon jur wah krai tee ruk tur mahk gwah chun ja ting gun gor kao jai
If you find someone who loves you more than me, you’ll abandon me, I understand

(*)

แต่ที่เธอฝัน…ฉันคงเป็นไม่ไหว ถ้าแม้ลำบากใจ
Dtae tee tur fun chun kong bpen mai wai tah mae lumbahk jai
But I probably can’t be what you dream of, even if it bothers me
วันไหนจะเดินแยกทางไม่โทษเธอ
Wun nai ja dern yaek tahng mai toh tur
If any day you leave me, I won’t blame you
แต่ถ้าจะขอ…ให้ฉันรักเธอเสมอ
Dtae tah ja kor hai chun ruk tur samur
But if I ask you to let me always love you
ให้รักเธอหมดใจ ฉันก็ทำเพื่อเธอเสมอมา…ตลอดไป
Hai ruk tur mot jai chun gor tum peua tur samur mah dtalaut bpai
Let me love you with all my heart, I’ll always do this for you, forever

   

คำร้อง: อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์
เรียบเรียง: สุวัธชัย สุทธิรัตน์