ผิดเวลา

All posts tagged ผิดเวลา

Title: ผิดเวลา / Pit Welah (Wrong Time)
Artist: Blues Tape
Album: [Single]
Year: 2019

จดจำเวลาไม่ให้สูญเปล่า เมื่อเรานั้นได้ผูกพันธ์
Jot jum welah mai hai soon bplao meua rao nun dai pook pun
I remember the times we didn’t let go to waste when we were in a relationship
เก็บวันเวลาดีๆ ในวันนี้ พรุ่งนี้จะไม่บอกใคร
Gep wun welah dee dee nai wun nee proong nee ja mai bauk krai
I keep the good times today, tomorrow I won’t tell anyone

(*) เรื่องราวความรักที่ผิดเวลา ต้องเข้าใจ
Reuang rao kwahm ruk tee pit welah dtaung kao jai
It’s a story of a love that happened at the wrong time, I must understand
จะเริ่มก็ผิดแล้ว (ให้มันเป็นเพียงแค่ความฝัน)
Ja rerm gor pit laeo (hai mun bpen piang kae kwahm fun)
It was wrong from the beginning (Let it be just a dream)
ต้องฝืนใจกัน (จะเก็บมันเอาไว้ข้างในใจ)
Dtaung feun jai gun (ja gep mun ao wai kahng nai jai)
We must resist our hearts (I’ll keep it hidden in my heart)
ไม่เผลอเอาออกไป และหวังเพียงให้ฟ้าเป็นใจ
Mai plur ao auk bpai lae wung piang hai fah bpen jai
I won’t carelessly take it out, and I just hope heaven will take sympathy on me

หมอกควันเทาๆ บางทีก็สวยอยู่ เมื่อรู้ว่ากลายเป็นเธอ
Mauk kwun tao tao bahng tee gor suay yoo meua roo wah glai bpen tur
Sometimes the grey smoke is beautiful when I know it’s becoming you
แอบเอาอารมณ์ดีๆ มาเก็บไว้ ให้ลึกสุดใจ
Aep ao ahrom dee dee mah gep wai hai leuk soot jai
I secretly keep the good feelings hidden deep inside my heart

(*,*)

   

Lyrics/Melody : มกรา ดลสุขเลิศ
Arrange : Blues Tape
Produced by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mixed by ไรวินท์ มนธาตุผลิน
Mastered by Audiojiffy