ผิดด้วยหรือ

All posts tagged ผิดด้วยหรือ

Title: ผิดด้วยหรือ / Pit Duay Rur (Is It Wrong?)
Artist: Christina Aguilar (คริสติน่า อากีล่าร์)
Album: OST บาปรัก / Bahp Ruk
Year: 1999

ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ ว่าฉันจะทำอย่างไร
Chun mai roo chun mai roo wah chun ja tum yahng rai
I don’t know, I don’t know what I’ll do
มันคือหัวใจที่เป็นคนเรียกหา
Mun keu hua jai tee bpen kon riak hah
It’s the heart that is crying out for someone
เมื่อมองไม่เห็น เมื่อเธอไม่มา
Meua maung mai hen meua tur mai mah
When I don’t see you, when you don’t come
เธอเข้าใจไหมว่า หัวใจมันจะขาด
Tur kao jai mai wah hua jai mun ja kaht
Do you understand that my heart is dying

ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ จะห้ามตัวเองอย่างไร
Chun mai roo chun mai roo ja hahm dtua eng yahng rai
I don’t know, I don’t know how to forbid myself
ทรมานใจที่ต้องเป็นเช่นนี้
Toramahn jai tee dtaung bpen chen nee
It’s torture for my heart to be like this
ทั้ง ทั้งที่รู้ คนมองไม่ดี
Tung tung tee roo kon maung mai dee
Even though I know people look down on me for it
แต่ภายในใจมี มันรุนแรงเหลือเกิน
Dtae pai nai jai mee mun roon raeng leua gern
But inside my heart, it’s so severe

(*) ฉันผิดด้วยหรือ ที่ต้องการเธอ
Chun pit duay rur tee dtaung gahn tur
Is it wrong that I want you?
ผิดด้วยหรือ ที่ฉันรักเธอมากมายเท่านี้
Pit duay rur tee chun ruk tur mahk mai tao nee
Is it wrong that I love you this much?
ฉันผิดด้วยหรือ ที่รักเธอจนหมด ชีวิตที่มี
Chun pit duay rur tee ruk tur jon mot cheewit tee mee
Is it wrong that I love you with all my life?
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you

มันเป็นเวร มันเป็นกรรม
Mun bpen wen mun bpen gum
It’s karma
หรือว่าคำสาบใคร เป็นแรงดลใจให้เราทำเช่นนี้
Reu wah kum sahp krai bpen raeng don jai hai rao tum chen nee
Or is it a curse from someone, making me act this way?
หรือชาติที่แล้ว ขอไว้อย่างนี้
Reu chaht tee laeo kor wai yahng nee
Or did I ask for this in a past life?
ขอให้เรารักกัน ทุกทุกชาติไป
Kor hai rao ruk gun took took chaht bpai
I want us to love each other in every lifetime

(*)

ฉันผิดด้วยหรือ ที่รักเธอจนหมด ชีวิตที่มี
Chun pit duay rur tee ruk tur jon mot cheewit tee mee
Is it wrong that I love you with all my life?
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you
อยากให้รู้ ทุกทุกนาที ฉันมีเพียงเธอ
Yahk hai roo took took nahtee chun mee piang tur
I want you to know that at every moment, I only have you

   

คำร้อง สีฟ้า
ทำนอง/ เรียบเรียง ชุมพล สุปัญโญ