ปี้(จน)ป่น

All posts tagged ปี้(จน)ป่น

Title: ปี้(จน)ป่น / Bpee Jon Bpon (Beaten to a Pulp)
Artist: Mahahing
Album: [Single]
Year: 2019

แค่เธอเดินเข้ามา
Kae tur dern kao mah
You just showed up
ก็ทำให้ใจของฉันละลาย
Gor tum hai jai kaung chun lalai
And made my heart melt
มันละลาย ละลาย
Mun lalai lalai
It melted, melted
อยากจะกลืนกินเธอทั้งตัว
Yahk ja gleun gin tur tung dtua
I want to devour your entire body
เธอไม่ได้มากับใครใช่ไหม
Tur mai dai mah gup krai chai mai
You didn’t come with anyone else, right?
หรือว่ายังไงเธอชอบอะไร
Reu wah yung ngai tur chaup arai
What do you like?
บอกฉันและฉันจะหาให้เธอ
Bauk chun lae chun ja hah hai tur
Tell me and I’ll find some for you

(*) ฉันไม่ได้รวยเหมือนใคร
Chun mai dai ruay meuan krai
I’m not rich like others
มันไม่ได้มีเหมือนใครหรอก
Mun mai dai mee meuan krai rauk
I don’t have what others do
แค่อยากจะบอกว่า
Kae yahk ja bauk wah
I just want to tell you that
คนอย่างฉันน่ะมันน่ะมีแต่รักจริง
Kon yahng chun na mun na mee dtae ruk jing
A guy like me has only true love
จะไม่มีวันมาทอดมาทิ้ง
Ja mai mee wun mah taut mah ting
I’ll never abandon you
ให้เธอต้องไปนั่งเสียใจ
Hai tur dtaung bpai nung sia jai
And make you sit in sadness

(**) ถึงหน้าตาไม่ดีแต่ฉันก็มีหัวใจ
Teung nah dtah mai dee dtae chun gor mee hua jai
Even though I don’t look good, I have a heart
หัวใจของฉันให้เธอไปจนหมด
Hua jai kaung chun hai tur bapi jon mot
I’ll give it all to you
ในชีวิตตอนนี้มีเพียงแค่เธอเท่านั้น
Nai cheewit dtaun nee mee piang kae tur tao nun
In my life, there’s only you
โปรดอย่าทิ้งขว้างกัน ทำให้หัวใจฉันปี้ป่น
Bproht yah ting kwahng gun tum hai hua jai chun bpee bpon
Please don’t toss me aside and pulverize my heart

(***) ได้มาเจอกับเธอในวันที่ฉันไม่เหลืออะไร
Dai mah jur gup tur nai wun tee chun mai leua arai
I met you when I didn’t have anything left
เธอจะรับได้ไหมในวันที่ฉัน ไม่มีไรเหลือ
Tur ja rup dai mai nai wun tee chun mai mee rai leua
Will you accept me when I don’t have anything left?
เศรษฐกิจไม่ดีบ้านพี่นั้นอยู่ลำบาก
Saydtagit mai dee bahn pee nun yoo lumbahk
The economy is bad, my house is troublesome stay in
ข้าวยากหมากแพง เงินทองไม่พอใช้
Kao yahk mahk paeng ngern taung mai por chai
There is famine, not enough money to spend
เธอมองกันที่ภายนอก หรือมองกันที่ภายใน
Tur maung gun tee pai nauk reu maun ggun tee pai nai
Are you looking at me from the outside or the inside?
โปรดมองกันที่ใจมองให้ถึงข้างใน
Bproht maung gun tee jai maung hai teung kahng nai
Please look at my heart, look at me from the inside

(**)

แค่ฉันเดินเข้ามาก็พอจะรู้
Kae chun dern kao mah gor por ja roo
Just walking up, I knew
ว่าเธอน่ะมองเธอน่ะมอง เธอมอง
Wah tur na maung tur na maung tur maung
That you were looking, you were looking, you were looking
มองฉันจ้องฉันตาเป็นมัน
Maung chun jaung chun dtah bpen mun
Looking at me, staring at me
ฉันไม่ได้มากับใครทั้งนั้น
CHun mai dai mah gup krai tung nun
I didn’t come with anyone else
ฉันมาคนเดียวฉันมาเอามัน
Chun mah kon diao chun mah ao mun
I came alone, I came by myself
แค่อยากจะดื่มให้ลืมคนที่ทิ้งไป
Kae yahk ja deum hai leum kon tee ting bpai
I just want to drink and forget the person who dumped me

(*,**,***,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เอ มหาหิงค์
เรียบเรียง ยักษ์ ไอเอเรคคอร์ด
ร่วมร้องโดย บัว กมลทิพย์
…อ้างอิง https://www.siamzone.com/music/thailyric/15983