ปล่อยฉัน

All posts tagged ปล่อยฉัน

Title: ปล่อยฉัน / Bploy Chun (Release Me)
Artist: Retrospect
Album: Unleashed
Year: 2007

ค่ำคืนนี้มืดลง และตัวฉันยังคงนึกถึงวันเก่าๆ
Kum keun nee meut long lae dtua chun yung kong neuk teung wun gao gao
This night is darkening, and I’m still thinking about the old days
ภาพฝันที่เราได้ผูกพัน และฉันรู้ดีมันคงไม่มีหนทาง
Pahp fun tee rao dai pook pun lae chun roo dee mun kong mai mee hon tahng
The dream of us in a relationship, and I know full well there’s no way
เริ่มรักก็เหมือนใจจะอ่อนแรง ฉัน.. ฉันรู้ว่าเราต่างกัน
Rerm ruk gor meuan jai ja aun raeng chun chun roo wah rao dtahng gun
We started to love, but it was like our hearts were weak, I… I know we’re different
ได้โปรดอย่าลดตัวมายืนข้างฉัน เมื่อเธอนั้นยืนอยู่บนฟ้า
Dai bproht yah lot dtua mah yeun kahng chun meua tur nun yeun yoo bon fah
Please don’t lower yourself to stand next to me when you’re standing up in the sky

(*) ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้ บอกฉันบอก ฉันย้ำเธออีกที
Bploy hai chun dtai long yoo dtrong nee bauk chun bauk chun yum tur eek tee
Leave me to die right here, telling, I’m telling you, I’m stressing it to you again
ว่าเราสองคน ไม่อาจจะหนีความจริงจงทิ้งมันไปข้างหลัง
Wah rao saung kon mai aht ja nee kwahm jing jong ting mun bpai kahng lung
That the two of us can’t run away from the truth, leave it behind you

ปล่อยให้หัวใจ มันอ่อนแรง ฉัน.. เหลือเพียงความเงียบงัน
Bploy hai hua jai mun aun raeng chun leua piang kwahm ngiap ngun
Release my weak heart, I…have only silence left
ปล่อยให้น้ำตามาเป็นเพื่อนฉัน ให้มันหายออกไปจากหัวใจ
Bploy hai num dtah mah bpen peuan chun hai mun hai auk bpai jahk hua jai
Let my tears be my friend, let them disappear from my heart

(*)

ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย ให้ความรักเป็นเพียงฝันไป
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai hai kwahm ruk bpen piang fun bpai
Leave me to die, leave me to die, let love be only a dream
ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย จงปล่อย ฉัน
Bploy hai chun dtai bploy hai chun dtai jong bploy chun
Leave me to die, leave me to die, you must release me

(*,*)

   

คำร้อง : Retrospect;Dano
ทำนอง : Retrospect;Dano
เรียบเรียง : Retrospect;Dano

   

I’m so glad Retrospect got over that terrible, terrible emo streak they had at the beginning of their musical career