ปลายทางที่ว่างเปล่า

All posts tagged ปลายทางที่ว่างเปล่า

Title: ปลายทางที่ว่างเปล่า / Bplai Tahng Tee Wahng Bplao (Empty Destination)
English Title: “All I’ve Got”
Artist: Aof Pongsak (ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
Album: OST Club Friday Celeb’s Stories
Year: 2017

เหนื่อยเหลือเกิน กับอะไรที่เดินผ่านมา
Neuay leua gern gup arai tee dern pahn mah
I’m so tired of everything that has happened
ทุกเสียงในใจและน้ำตา ที่ฉันต้องเก็บไว้
Took siang nai jai lae num dtah tee chund taung gep wai
Every voice in my heart and the tears that I must keep in
เหนื่อยเหลือเกิน เมื่อยิ่งเดินมาไกลเท่าไร
Neuay leua gern meua ying dern mah glai tao rai
I’m so tired, when the further I walk
กลับดูเหมือนยิ่งไกลแสนไกล
Glup doo meuan ying glai saen glai
The further away everything ends up seeming
จากสิ่งที่ใจฉันเคยใฝ่ฝัน
Jahk sing tee jai chun koey fai fun
From the things that my heart once dreamed of

(*) กี่เรื่องราวที่ต้องเดินผ่านมา
Gee reuang rao tee dtaun dern pahn mah
How many stories have happened?
กี่เวลาที่ต้องเจอกับความเสียใจ
Gee welah tee dtaung jur gup kwahm sia jai
How much time have I had to face sadness?
กี่รอยน้ำตาที่มันไหล
Gee roy num dtah tee mun lai
How many tears have fallen?

(**) ใครจะเข้าใจที่ตัวฉันเป็น
Krai ja kao jai tee dtua chun bpen
Who would understand what I am?
ใครจะเห็นความจริงข้างใน
Krai ja hen kwahm jing kahng nai
Who would see the truth inside?
มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ใครเข้าใจ
Mun mai dai suay ngahm yahng tee krai kao jai
It’s not beautiful like they understand it to be

(***) ฉันเดินทางมาสุดหนทาง
Chun dern tahng mah soot hon tahng
I’ve walked to the end of the road
เพื่อมาพบแค่ความว่างเปล่า
Peua mah pob kae kwahm wahng bplao
Just to find emptiness
เพิ่งรู้ว่าในแสงดาวไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนฝัน
Perng roo wah nai saeng dao mai mee arai tee bpen meuan fun
I just realized that in the starlight, there’s nothing like I dreamed
ฉันเดินทางผ่านรอยน้ำตา
Chun dern tahng pahn roy numdtah
I traveled a trail of tears
ผ่านเวลาที่แสนยาวนาน
Pahn welah tee saen yao nahn
Over such a long time
แต่วันนี้ไม่มีแล้ว
Dtae wun nee mai mee laeo
But today, there’s no more
ไม่มีเหลือ ไม่เหลือสักอย่าง
Mai mee leua mai leua suk yahng
Nothing’s left, there’s nothing left
นอกจากตัวฉันที่ใจสลาย
Nauk jahk dtua chun tee jai salai
Except for me and my broken heart

เจ็บเหลือเกิน ได้แต่มองความรักที่เดินผ่านไป
Jep leua gern dai dtae maung kwahm ruk tee dern pahn bpai
It hurts so much, I can only look at the love that passed me by
ฉันต้องแลกอะไรมากมาย เพื่อฝันที่ไม่มีจริง
Chun dtaung laek arai mahk mai peua fun tee mai mee jing
I had to give up so much for my dreams that didn’t come true

(*,**,***)

ความสุขที่เคยตามหา
Kwahm sook tee koey dtahm hah
The happiness I once searched for
ความสุขที่เคยไขว่คว้า อยู่ที่ไหน
Kwahm sook tee koey kwai kwah yoo tee nai
The happiness I once reached for, where is it?

(**)

เหลือเพียงตัวฉันที่
Leua piang dtua chun tee
All that’s left is me who
ไม่มีวันเหมือนเดิม
Mai mee wun meuan derm
Will never be the same

   

เนื้อร้อง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )