ปรากฏการณ์ก้อนเมฆสีดำ

All posts tagged ปรากฏการณ์ก้อนเมฆสีดำ

Title: ปรากฏการณ์ก้อนเมฆสีดำ / Bprahgotgahn Gaun Mek See Dum (The Phenomenon of the Black Clouds)
Artist: Clockwork Motionless
Album: [Single]
Year: 2018

พาร่างกายไปบนเส้นทาง ความอ้างว้างกำลังคืบคลาน
Pah rahng gai bpai bon sen tahng kwahm ahng wahng gumlung keup klahn
Leading my body on this path, the loneliness is creeping
ในตัวเรามีเส้นบางๆ อาจโดนทำร้ายเพราะโชคชะตา
Nai dtua rao mee sen bahng bahng aht dohn tum rai pror chohk chadtah
In our bodies, there is a thin line, we might be hurt because of destiny

(*) อาจเพราะเมฆฝนกำลังกระหน่ำ
Aht pror mek fon gumlung granum
It might be because the rain clouds are closing in
จะพร้อมไปไหมเมื่อลมพัดผ่าน
Ja praum bpai mai meua lom put pahn
Will you be ready to go when the wind blows?
หรือยืนหลบฝนมองนาฬิกา
Reu yeun lop fon maung nahligah
Or standing out of the rain, watching the clock?
ผลลัพธ์ความคิดคือปรากฏการณ์
Pon lup kwahm kit keu bprahgot gahn
The resulting thought is a phenomenon

(**) สุดท้ายลองหลับตาและหยุดภาพความเลวร้าย
Soot tai laung lup dtah lae yoot pahp kwahm leo rai
In the end, try closing your eyes and stop the evil vision
ที่มาจากการมองเห็นปรากฏการณ์เมฆสีดำก้อนนั้น
Tee mah jahk gahn maung hen bprahgotgahn mek see dum gaun nun
That comes from watching the phenomenon of those black clouds
อาจทำให้รับ ทำให้รู้ ความต้องการของหัวใจ
Aht tum hai rup tum hai roo kwahm dtaung gahn kaung hua jai
It might make us realize the needs of the heart

(**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

มองตัวเองทะลุนัยตา ไม่เคยหวั่นไหวเมื่อพายุมา
Maung dtua eng taloo nai dtah mai koey wun wai meua pahyoo mah
Watch yourself, stare it down, never be shaken when the storm comes

(*,**,**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

(*,**,**)
ภายใต้ก้อนเมฆสีดำ
Pai dtai gaun mek see dum
Under the black clouds

   

คำร้อง : ธีระศานต์ มีลือ
ทำนอง : เอกชัย ประตังทะสา
เรียบเรียง : Clockwork Motionless
Recording engineer : ศิริวัชร ไชยศิริ

   

This has a nice rhythm and sound do it, and the lyrics are interesting and unique~