บางครั้งแค่บางครั้ง

All posts tagged บางครั้งแค่บางครั้ง

Title: บางครั้งแค่บางครั้ง / Bahng Krung Kae Bahng Krung (Sometimes, Just Sometimes)
Artist: Electric.Neon.Lamp
Album: [Single]
Year: 2018

นานมาแล้วที่ตัวฉันได้แต่เสียใจ นานจนฉันได้ลืมมันไป
Nahn mah laeo tee dtua chun dai dtae sia jai nahn jon chun dai leum mun bpai
For a long time, I could only be sad, it was a long time until I could forget it
ฉันลืมเธอไปแล้ว
Chun leum tur bpai laeo
I’ve forgotten you
แต่ในบางครั้งแค่เพียงบางครั้ง
Dtae nai bahng krung kae piang bahng krung
But sometimes, only sometimes
ในบางวันเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนั้น
Nai bahng wun meuan wah tur yung yoo dtrong nun
Some days, it’s like you’re still there

(*) (แต่ทุกๆครั้งที่)หลับตาและคิดถึงวันที่ผ่านมา เธอที่เคยปลอบฉันในวันที่อ่อนล้า
(Dtae took took krung tee) lup dtah lae kit teung wun tee pahn mah tur tee koey bplaup chun nai wun tee aun lah
(But every time that) I open my eyes and think of the days that have passed, you who once comforted me on weary days
มันอาจจะดีกว่านี้ถ้ามีเธออยู่ และมันคงดีกว่านี้เพราะในบางครั้ง
Mun aht ja dee gwah nee tah mee tur yoo lae mun kong dee gwah nee pror nai bahng krung
It would be better if I had you, and it would better because sometimes
แค่อยากให้เธอยังอยู่ตรงนี้จริงๆ
Kae yahk hai tur yung yoo dtrong nee jing jing
I really just want you to still be right here

เพราะทุกวันที่ผ่านไป ฉันแข็งแรงฉันไม่เป็นอะไร
Pror took wun tee pahn bpai chun kaeng raeng chun mai bpen arai
Because every day that passes by, I’m strong, I’m okay
ฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ฉันคิดอย่างนั้นจริงๆ
Chun praum ja rerm dton mai eek krung chun kit yahng nun jing jing
I’m ready to start over again, that’s how I really feel
คิดอย่างนั้นจริงๆ
Kit yahng nun jing jing
That’s how I really feel

(*)

ในวันนี้ วันที่ฉันคงได้เข้าใจ
Nai wun nee wun tee chun kong dai kao jai
Today, the day I understand
วันที่ฉันนั้นเริ่มจะอยู่ไหว ฉันไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร
Wun tee chun nun rerm ja yoo wai chun mai bpen rai chun mai bpen rai
The day I’m starting to be able to live, I’m okay, I’m okay

   

เนื้อร้อง : เจนศักดิ์ดา จาระณะ , แทนพันธุ์ คณะเจริญ
ทำนอง : เจนศักดิ์ดา จาระณะ
เรียบเรียง : electric.neon.lamp , uncle.p.neon