บังอรเอาแต่นอน

All posts tagged บังอรเอาแต่นอน

Title: บังอรเอาแต่นอน / Bungaun Ao Dtae Naun (Sleeping Beauty)
Artist: Asanee Wasan (อัสนี & วสันต์)
Album: ผักชีโรยหน้า / Puk Chee Roy Nah (Pretty on the Outside)
Year: 1987

ข้าวปลา ไม่กิน
Kao bplah mai gun
You don’t eat your fish and rice
ไม่เดือดร้อน
Mai deuat raun
You’re not stressed
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไอ้ปุยหมาเราเฝ้าเห่าหอน
Ai bpooy mah rao fao hao haun
Your scruffy dog is howling
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

แอบมองทุกวันอกมันร้อน
Aep maung took wun auk mun raun
I secretly look at you every day, your chest is warm
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ไร่นาหญ้าเต็มไม่มาถอน
Rai nah yah dtem mai mah taun
The farm is full of grass, but you don’t come to pull it out
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*) นอน นอนๆๆ นอน นอน
Naun naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
Naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
Naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอน นอน
naun naun naun naun naun
Sleep sleep sleep sleep sleep
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน นอน นอนกอดหมอน
naun naun naun naun gaut maun
Sleep sleep sleep sleep hugging your pillow
นอน นอน นอน
naun naun naun
Sleep sleep sleep
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอนบังอรใส่กลอนนอน
Naun bung aun sai glaun naun
Sleeping beauty locks the door and sleeps
นอน นอน
naun naun
Sleep sleep
นอน บังอรใส่กลอนกอดหมอน
naun bung aun sai glaun gaut maun
Sleeping beauty locks the door and hugs her pillow

ฝากความ รักมา
Fahk kwahm ruk mah
I give you my love
ไม่ยอกย้อน
Mai yauk yaun
It’s not complicated
เหตุใดเธอจึงเอาแต่นอน
Het dai tur jeung ao dtae naun
Why do you only sleep?
ว่าเธอนิดเดียวก็ทำค้อน
Wah tur nit diao gor tum kaun
I scold you a little, but you roll your eyes
เจ็บใจบังอรเอาแต่นอน
Jep jai bungaun ao dtae naun
Heartbroken over Sleeping Beauty

(*)

   

คำร้อง : ประชา พงศ์สุพัฒน์;อัสนี โชติกุล
ทำนอง : อัสนี โชติกุล
เรียบเรียง : อัสนี โชติกุล