บอกฉันก่อน

All posts tagged บอกฉันก่อน

Title: บอกฉันก่อน / Bauk Chun Gaun (Tell Me First)
English Title: “Sign”
Artist: Fai Patthaya
Album: [Single]
Year: 2018

แค่อยากรู้ตัวก่อน หากมันจะไม่มีแสงดาว
Kae yahk roo dtua gaun hahk mun ja mai mee saeng dao
I just want to be aware first, if there won’t be any starlight
ต่อจากวันนี้ ค่ำคืนฟ้าจะเป็นอย่างไร (เธอบอกฉันที)
Dtor jahk wun nee kum keun fah ja bpen yahng rai (tur bauk chun tee)
From now on, how will the night sky be? (Tell me)
วอนเมฆฝนเตือนก่อน หากมันจะเป็นวันฝนพรำ
Waun mek fon dteuan gaun hahk mun ja bpen wun fon prum
I beg the rain clouds for a warning if it’s going to be a rainy day
สุดท้าย ต่อจากนี้ดอกไม้ต้องทำเช่นไร (เธอบอกฉันที)
Soot tai dtor jahk nee dauk mai dtaung tum chen rai (tur bauk chun tee)
Finally, from now on, what must the flowers do? (Tell me)

(*) ถ้าวันนั้นมีจริง บอกฉันก่อนได้ไหม
Tah wun nun mee jing bauk chun gaun dai mai
If that day really exists, please tell me
ให้ฉันได้พร้อมก่อนจะสูญเสียไปทุกๆอย่าง
Hai chun dai praum gaun ja soon sia bpai took took yahng
Let me be able to prepare before I lose everything
หากว่าเธอรู้ดี ว่าเธออยากจะไป
Hahk wah tur roo dee wah tur yahk ja bpai
If you know full well that you want to go
ก็พูดออกมา เพื่อให้ฉันได้เตรียมใจ อย่าเงียบอย่างนี้
Gor poot auk mah peua hai chun dai dtriam jai yah ngiap yahng nee
Say so so I can prepare my heart, don’t be silent like this

(**) ไม่ชอบคำถามที่ไม่มีคำตอบ
Mai chaup kum tahm tee mai mee kum dtaup
I don’t like questions without answers
เหมือนดวงดาวที่เงียบหาย
Meuan duang dao tee ngiap hai
Like stars that have vanished
แม้ความจริงเศร้าแค่ไหน
Mae kwahm jing sao kae nai
No matter how sad the truth is
ก็ไม่เป็นไร ฮาา อย่าเงียบอย่างนี้
Gor mai bpen rai hah yah ngiap yahng nee
It’s okay, don’t be silent like this

(***) ไม่ชอบคำถามที่ไม่มีคำตอบ
Mai chaup kum tahm tee mai mee kum dtaup
I don’t like questions without answers
ดอกไม้ไร้ฝนยังทนไหว ขอเพียงคำเตือน ได้ไหม
Dauk mai rai fon yung ton wai kor piang kum dteuan dai mai
A flower can still endure being without rain, I just ask for a warning, please
ถ้าเธอจะไป ถ้าเธอจะไป
Tah tur ja bpai tah tur ja bpai
If you’re going to go, if you’re going to go

เพียงแค่ฉันรู้สึก เหตุใดแววตาของเธอ สะท้อน
Piang kae chun roo seuk het dai waew dtah kaung tur sataun
I just feel it, why is the look in your eye reflecting it?
สิ่งที่เห็นวันนี้ ไม่เหมือนวันเก่า (เธอบอกฉันที)
Sing tee hen wun nee mai meuan wun gao (Tur bauk chun tee)
The things I see today aren’t like before (Tell me)
ดาวบนฟ้าได้โปรด อย่าดับลงทันทีอย่างน้อย
Dao bon fah dai bproht yah dup long tun tee yahng noy
I at least hope the stars in the sky please won’t suddenly go out
ช่วยส่งสัญญาณ ให้ฉันได้รู้บ้าง (เธอบอกฉันที)
Chuay song sunyahn hai chun dai roo bahng (tur bauk chun tee)
Please send me a sign so I can know (Tell me)

(*,**,***,**,***)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
EXECUTIVE PRODUCER : คชภัค ผลธนโชติ
PRODUCER : RUZZY
LYRICS : รังสรรค์ ปัญญาใจ
MELODY & ARRANGE : RUZZY
MIXED & MASTERED by วิธวินท์ อมรรัตรศักดิ์

   

Wow, as I was translating it from the lyrics before listening to it, I didn’t expect it to sound so electric and upbeat~ It’s not really my scene, but it’s an interesting style, both visual and aural, that she has, and the lyrics are nice, wanting a lover to be upfront and honest if they want to break up rather than ghosting