บอกกันได้ไหม

All posts tagged บอกกันได้ไหม

Title: บอกกันได้ไหม / Bauk Gun Dai Mai (Please Tell Me)
English Title: “Tell Me Why”
Artist: Raffy Nancy
Album: Raffy Nancy
Year: 1998

เคย เข้าใจว่าเธอ อาจจะเหงาและซึมเซา แค่เพียงไม่นาน
Koey kao jai wah tur aht ja ngao lae seum sao kae piang mai nahn
I’ve understood that you might be lonely and feeling down recently
เพราะมั่นใจ เมื่อใดเธอมีฉันอยู่ถึงอย่างไร เธอคงเหมือนเดิม
Pror mun jai meua dai tur mee chun yoo teung yahng rai tur kong meuan
Because I’m certain that when you had me, no matter what, you were the same

(*) ยิ่งนานวัน ยิ่งใจไหวหวั่นรู้สึกหวาดกลัว รู้สึกอ่อนใจ
Ying nahn wun ying jai wai wun roo seuk waht glua roo seuk aun jai
The longer this goes on, the more my heart gets nervous, I feel scared, I feel weak
ก็เธอไม่เหมือนก่อน
Gor tur mai meuan gaun
You’re not the same anymore

(**) บอกกันได้ไหม ว่าเธอคิดอะไร
Bauk gun dai mai wah tur kit arai
Please tell me how you feel
เธอจึง เปลี่ยนไป
Tur jeung bplian bpai
Why you’ve changed
บอกกันได้ไหม อย่าเก็บไว้ในใจรู้ไหม ฉันแคร์เธอ
Bauk gun dai mai yah gep wai nai jai roo mai chun care tur
Please tell me, don’t keep it in, do you know I care about you?
Please tell me why
Please tell me why
How you feel inside
How you feel inside
I just to want to know
I just want to know
And please don’t hide anything My love
And please don’t hide anything, my love
I just want to know
I just want to know
รักเธอ
Ruk tur
I love you

หรือว่าเธอ ต้องการไปจากฉันแค่รอวัน ที่เธอกล้าบอก
Reu wah tur dtaung gahn bpai jahk chun kae ror wun tee tur glah bauk
Do you want to leave me? Are you just waiting for the day you’re brave enough to tell me?
หรือว่าฉัน ไม่ถูกใจเธอเหมือนก่อน ถึงได้ทำ เย็นชาเหลือเกิน
Reu wah chun mai took jai tur meuan gaun teung dai tum yen chah leua gern
Do I not please you like I used to? Whatever I do, you’re so indifferent

(*,**,**)