น้ำ…ในแจกันดอกไม้

All posts tagged น้ำ…ในแจกันดอกไม้

Title: น้ำ…ในแจกันดอกไม้ / Nam Nai Jae Gun Dauk Mai (Water in a Vase of Flowers)
Artist: Nook Sutthida (นุ๊ก สุทธิดา)
Album: [Single]
Year: 2018

เห็น ทุกคนชอบดอกไม้ ชอบร้อยเรียงกิ่งใบ ใส่แจกันสวยงาม
Hen took kon chaup dauk mai chaup roy riang ging bai sai jae gun suay ngahm
It seems like everyone likes flowers, they like to arrange the stems in a beautiful vase
ดอกไม้สีสัน ใส่ไว้ในแจกันดูสวยเด่น ชั่วโมงผ่าน ดอกใบเริ่มโรยรา
Dauk mai see sun sai wai nai jae gun doo suay den chua maung pahn dauk bai rerm roy rah
The colorful flowers in the vase look very beautiful, but after an hour passes, the flowers start to wilt

(*) แจกันที่ใส่ นั้น จะสวยสักเพียงใด
Jae gun tee sai nun ja suay suk piang dai
No matter how pretty the vase that you put them in is
ก็ไม่อาจ หล่อเลี้ยงให้สวยงาม
Gor mai aht lor liang hai suay ngahm
It can’t keep them beautiful

(**) เมื่อดอกไม้ไม่ได้ต้องการแค่แจกัน
Meua dauk mai mai dai dtaung gahn kae jae gun
When flowers don’t just need a vase
ต้องการน้ำไว้เลี้ยงชีวิต ทั้งดอกก้านใบ
Dtaung gahn num wai liang cheewit tung dauk gahn bai
Every flower needs water to keep it alive
เปรียบความรักเหมือนน้ำในแจกันดอกไม้
Bpriap kwahm ruk meuan nam nai jae gun dauk mai
Love is like the water in a vase of flowers
ถึงแม้ชีวิตพร้อมทุกอย่าง ขาดสิ่งหล่อเลี้ยงใจ ชีวิตก็โรยรา
Teung mae cheewit praum took yahng kaht sing lor liang jai cheewit gor roy rah
Even if your life has everything, without something to nourish the heart, our lives wilt

ฉัน ก็เลยได้เรียนรู้ ถ้าอยากให้ความรัก ดีชุ่มชื่นหัวใจ
Chun gor loey dai rian roo tah yahk hai kwahm ruk dee choom cheun hua jai
I learned that if you want a love that’s good for the heart
อย่าทิ้งดอกไม้ อย่าหาแค่แจกันที่ลวดลาย แล้วไม่เคยหมั่นเติมน้ำลงไป
Yah ting dauk mai yah hah kae jae gun tee luat lai laeo mai koey mun dterm num long bpai
Don’t abandon flowers, don’t spend all your time searching for a pretty vase and never add water

(*,**,*,**,**)

   

Executive Producer: พีราวัชร์ อัศววชิรวิท
Producer: ธนเดช ผาสุขธรรม
Lyrics: Fix Lyrics
Melody: ธนเดช ผาสุขธรรม
Chorus: Amp Cu band
Arrangement: ธนเดช ผาสุขธรรม
Digital Editor: Kaip
Studio: Dreadroom Studio
Mixed & Mastering: ธนเดช ผาสุขธร