น้ำตาเทียม

All posts tagged น้ำตาเทียม

Title: น้ำตาเทียม / Num Dtah Tiam (Fake Tears)
Artist: De Flamingo
Album: [Single]
Year: 2019

กำลังเอ่อล้น และไหลออกมา
Gumlung ur lon lae lai auk mah
They’re overflowing and streaming out
น้ำตาของเธอกำลังหลอกฉัน
Num dtah kaung tur gumlung lauk chun
Your tears are deceiving me
ปากบอกยังรัก แต่แล้วทำไม
Bpahk bauk yung ruk dtae laeo tummai
Your mouth says you still love me, but why
ถึงยังมีใครบางคน เธอ
Teung yung mee krai bahng kon tur
Do you still have someone else?

(*) จะร้องไห้นานอีกสักแค่ไหน
Ja raung hai nahn eek suk kae nai
How much longer will you cry
เมื่อเธอนั้นไม่เคยจะเสียใจ
Meua tur nun mai koey ja sia jai
When you’ve never been sorry?

ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา
Kor hai tur yoot numd tah tee tur sadaeng mun keun mah
Stop the waterworks you’re showing off with
ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที
Tung tung tee tur mai dai sia jai kanaht nun kor tee
Even though you’re not that upset, please
ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอ ไม่เคยจะรักหมดหัวใจ
Tah chun nun bpen kon tee tur mai koey ja ruk mot hua jai
If I’m the person whom you’ll never love with all your heart
ก็เพียงแค่เดินออกไปได้ไหม
Gor piang kae dern auk bpai dai mai
Please just leave

ไม่บอกก็รู้ เธอคิดอะไรอยู่
Mai bauk gor roo tur kit arai yoo
You don’t tell me, but I know you’re thinking about something
ข้างในแววตาเธอเองมันฟ้อง
Kahng nai waew dtah tur eng mun faung
Inside the look in your eyes indicates it
อย่าบอกว่ารัก ถ้าเธอกับเขายังเป็นเหมือนเดิม
Yah bauk wah ruk tah tur gup kao yung bpen meaun derm
Don’t tell me you love me if you and he are still the same
อย่ามาเสียเวลา บีบน้ำตา
Yah mah sia welah beep num dtah
Don’t waste my time squeezing out tears

(*)

(**) ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา
Kor hai tur yoot numd tah tee tur sadaeng mun keun mah
Stop the waterworks you’re showing off with
ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที
Tung tung tee tur mai dai sia jai kanaht nun kor tee
Even though you’re not that upset, please
ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอ ไม่เคยจะรักหมดหัวใจ
Tah chun nun bpen kon tee tur mai koey ja ruk mot hua jai
If I’m the person whom you’ll never love with all your heart
ก็เพียงแค่เดินออกไปกับเขา
Gor piang kae dern auk bpai gup kao
Just leave with him

วันนี้เธอทำให้ฉันเข้าใจ
Wun nee tur tum hai chun kao jai
Today you’ve made me understand
ที่แท้น้ำตาที่มันหลั่งไหล
Tee tae num dtah tee mun lung lai
In reality, your tears that flow
สุดท้ายเป็นเพียงแค่การหลอกลวงให้เชื่อใจ
Soot tai bpen piang kae gahn lauk luang hai chuea jai
In the end are just a trick to get me to believe you
อย่าทำมันอีกเลย
Yah tum mun eek loey
Don’t do this again

(**)

ขอให้เธอหยุดน้ำตา ที่เธอแสดงมันขึ้นมา
Kor hai tur yoot numd tah tee tur sadaeng mun keun mah
Stop the waterworks you’re showing off with
ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้เสียใจขนาดนั้น ขอที
Tung tung tee tur mai dai sia jai kanaht nun kor tee
Even though you’re not that upset, please
ถ้าฉันนั้นเป็นคนที่เธอ ไม่เคยจะรักหมดหัวใจ
Tah chun nun bpen kon tee tur mai koey ja ruk mot hua jai
If I’m the person whom you’ll never love with all your heart
ก็เพียงแค่เดินออก
Gor piang kae dern auk
Just leave
น้ำตาจริงๆที่ไหล
Nun dtah jing jing tee lai
My real tears that are flowing
นั้นมาจากความเสียใจของฉัน
Nun mah jahk kwahm sia jai kaung chun
Come from my own sadness

   

Lyrics : สันติสุข วรนุชกุล , ยศทร บุญญธนาภิวัฒน์
Composer: ปรินทร์ ดุงโคกกรวด
Arranged : กิจพัฒน์ เย็นฤดี