น้ำตาน้องเพ็ญ

All posts tagged น้ำตาน้องเพ็ญ

Title: น้ำตาน้องเพ็ญ / Num Dtah Naung Pen (Pen’s Tears)
Artist: Sunari Rachasima (สุนารี ราชสีมา)
Album: ??
Year: ??

ใจ หาย เมื่อวันลาจาก
Jai hai meua wun lah jahk
My heart disappeared when we separated
น้ำตาไหลพราก วันเพ็ญจากพี่ ไป
Num dtah lai prahk wun pen jahk pee bpai
My tears flowed when I left you
หนุ่มเมืองชล และสาว มหาชัย
Noom meuang chon lae sao mahachai
A Chonburi man and a Mahachai girl
ต่างยืน ร้อง ไห้ รถไฟแล่นไปลับตา
Dtahng yeun raung hai rot fai laen bpai lup dtah
Both stood crying, the train moved out of sight

ลา แล้ว น้องเพ็ญลาก่อน
Lah laeo naung pen lah gaun
Good-bye, I said farewell
ไม่มีบุญย้อน ขอลาไปก่อนลับลา
Mai mee boon yaun kor lah bpai gaun lup lah
I don’t have the merit to make things turn back, I want to say good-bye first
พ่อแม่น้อง เขาจองเจ้าบ่าววิวาห์
Por mae naung kao jaung jao bao wiwah
My parents arranged a marriage for me
เพ็ญ เจียน บ้า เพราะว่า ไม่รักเขา เลย
Pen jian bah pror wah mai ruk kao loey
I’m going crazy because I don’t love him

ประเพณี คลุมถุงชนให้คนปวดร้าว
Bprapaynee kloom toong chon hai kon bpuat rao
As tradition, having an arranged marriage for a heartbroken person
เจ้าบ่าวเจ้าสาว คงไม่มี สุขเลย
Jao bao jao sao kong mai mee sook loey
The couple probably won’t be happy
มันหมดสมัย บังคับใจกันเอย
Mun mot samai bungkup jai gun oey
It’s so old-fashioned to force my heart
พิ โธ่ เอ๋ย เพ็ญจำต้อง ฝืน ทน
Pitoh oey pen jum dtaung feun ton
Alas, I must force myself to endure it

(*) วัน ไหน ทะเลมีคลื่น เหมือนเสียงสะอื้น
Wun nai talay mee kleun meuan siang sa eun
Any day the sea has waves, it’s like the sound of crying
ของคนรักจาก เมืองชล
Kaung kon ruk jahk meuang chon
Of my lover from Chonburi
หนุ่มท่าฉลอม เขาได้แค่เพียงกายตน
Noom tah chalaum kao dai kae piang gai dton
The Thachalom guy can only have my body
ใจ เพ็ญหมองหม่น คิดถึงคน เมืองชลทุกวัน
Jai pen maung mon kit teung kon meuang chon took wun
But my heart is depressed, missing the man from Chonburi every day

   

คำร้อง/ทำนอง : ชลธี ธารทอง
เรียบเรียงดนตรี : จิตรกร บัวเนียม