นิสัย

All posts tagged นิสัย

Title: นิสัย… / Nisai… (Habits…)
Artist: New Jiew
Album: NJ²
Year: 2020

ฝันดีในตอนกลางวัน เมื่อเพียงแค่ฉันได้พบเธอ
Fun dee nai dtaun glahng wun meua piang kae chun dai pob tur
It’s a good dream in the middle of the day when I just see you
ทุกทีแค่คุยห่างๆ แต่ทำไมใจยังแอบเผลอ
Took tee kae kooey hang hahng dtae tummai jai yung aep plur
Every time we just talk distantly, why does my heart still secretly get careless?
คิดไปคนเดียวลำพัง ว่าคงมีทางแทนที่เขา
Kit bpai kon diao lumpung wah kong mee tahng taen tee kao
I imagine all by myself that there’s a way I can replace her
ที่อยู่ข้างๆเธอ หยุดละเมอ หยุดฝันทีได้ไหม
Tee yoo kahng kahng tur yoot lamur yoot fun tee dai mai
That I can be beside you, stop fantasizing, please stop dreaming

(*) รู้ตัวว่าเรามันนิสัยไม่ดี
Roo dtua wah rao mun nisai mai dee
I realize I have a bad habit
ยิ่งห้ามในใจเท่าไหร่ ยิ่งกระวนกระวาย
Ying hahm nai jai tao rai ying grawon grawai
The more I forbid myself, the more anxious I get
แต่ให้ทำอย่างไร เมื่อใจมัน
Dtae hai tum yahng rai meua jai mun
But what do you want me to do when my heart

(**) รักแต่เธอ เผลอข้างในใจ
Ruk dtae tur plur kahng nai jai
Loves only you? I’m careless inside
ชอบแต่ก็ทำได้เพียงเก็บซ่อนไว้
Chaup dtae gor tum dai piang gep saun wai
I like you, but I can only hide it inside
เมื่อเธอก็ยังมีเขา ก็เห็นตำตาอยู่
Meua tur gor yung mee kao gor hen dtum dtah yoo
When you still have her, I can see it with my own eyes
คิดไปคนเดียว (ฝันไปคนเดียว)
Kit bpai kon diao (fun bpai kon diao)
I imagine alone (I dream alone)
แค่หวังเผื่อเธอได้รู้
Kae wung peua tur dai roo
I just hope in case you know
ถ้าเขาไม่ดีพอ มีฉันที่ยังรอตรงนี้
Tah kao mai dee por mee chun tee yung ror dtrong nee
If she’s not good enough, you have me still waiting right here

สักวันมันคงจะดี หากเขาไม่รักไม่สนใจ
Suk wun mun kong ja dee hahk kao mai ruk mai son jai
Some day, it would be nice if she didn’t love you and didn’t care about you
สักวันเขาทิ้งเธอไป ไม่ไกลเลยคนที่มองหา
Suk wun kao ting tur bpai mai glai loey kon tee maung hah
If some day she dumps you, the person you’re looking for isn’t far
สักวันถ้าเธอต้องการ ให้ใครสักคนช่วยรักษา
Suk wun tah tur dtaung gahn hai krai suk kon chuay ruk sah
Some day, if you want someone to help take care
ที่เจ็บและช้ำมา จะมีฉันคนนี้อยู่ไม่ไกล
Tee jep lae chum mah ja mee chun kon nee yoo mai glai
Of your aches and pains, you’ll have me close by

(*,**)

แม้ว่าความจริง เธอมีแต่เขา
Mae wah kwahm jing tur mee dtae kao
Even though in reality you only have her
แต่ฉันก็ยังรอ ต่อไปสุดท้ายแม้จะต้องเศร้า
Dtae chun gor yung ror dtor bpai soot tai mae ja dtaung sao
But I still wait, even if I must be sad in the end
นิสัยไม่ดี ไปรักของคนอื่นเขา
Nisai mai dee bpai ruk kaung kon eun kao
It’s a bad habit, loving someone else’s man
ฉันช่างโชคร้ายทั้งที่รู้ตัวแต่หัวใจ
Chun chahng chohk rai tung tee roo dtua dtae hua jai
I’m so unlucky, even though I realize it, my heart
ไม่รับฟังยิ่งห้ามก็ยิ่งรัก….
Mai rup fung ying hahm gor ying ruk
Won’t listen, the more I forbid it, the more I love you

(**,**)

   

คำร้อง : นิภัทร์ กำจรปรีชา
ทำนอง : นิภัทร์ กำจรปรีชา
เรียบเรียง : นิภัทร์ กำจรปรีชา