นิทาน

All posts tagged นิทาน

Title: นิทาน / Nitahn (Fairytale)
Artist: Ampersand
Album: [Single]
Year: 2020

จำได้หรือเปล่า
Jum dai reu bplao
Do you remember
ที่เธอเคยบอก
Tee tur koey bauk
What you used to tell me
ทุกครั้งที่เธอกอด
Took krung tee tur gaut
Every time you hugged me?
จะรักกันตลอด จากนี้ ไม่ว่ายังไง
Ja ruk gun dtalaut jahk nee mai wah yung ngai
That you’d always love me from now on, no matter what
เรื่องราวดีๆ ที่ได้เขียนตอนจบไว้
Reuang rao dee dee tee dai kian dtaun jop wai
The good stories we wrote the ending to
ตอนนี้มันหายไป หายไปกับเธอ
Dtaun nee mun hai bpai hai bpai gup tur
Have disappeared now, disappeared with you

(*) พอสักที คงไม่มี
Por suk tee kong mai mee
Enough, there won’t be a day
วันที่สองเรา จะกลับมาอยู่ดี ลืมสักที
Wun tee saung rao ja glup mah yoo dee leum suk tee
The two of us will get back together again, forget about it
แต่ผ่านไปเท่าไรก็เท่าเดิม
Dtae pahn bpai tao rai gor tao derm
But however much passes by, it’s the same
ยังคิดถึงเธอ
Yung kit teung tur
I still miss you

(**) เมื่อความรักกลายเป็นแค่นิทาน
Meua kwahm ruk glai bpen kae nitahn
When love has become just a fairytale
จูบที่หวานก็เหลือ แค่รอย
Joop tee wahn gor leua kae roy
All that’s left are trails of sweet kisses
กลับไปรักก็ไม่ได้ จะให้ลืมก็ไม่ไหว
Glup bpai ruk gor mai dai ja hai leum gor mai wai
We can’t go back to being in love, but I can’t forget
ทำไมล่ะหัวใจ
Tummai la hua jai
Why, heart?
ทำไม ทำไม
Tummai tummai
Why? Why?

ทำไม ทำไม ทำไมลืมไม่ไหว
Tummai tummai tummai leum mai wai
Why? Why? Why can’t I forget?
ทำไม ทำไม ทำไมถึงยังเสียใจ
Tummai tummai tumnmai teung yung sia jai
Why? Why? Why am I still sad?

(*,**)

ฉันยังอยู่เหมือนเดิมที่เก่า
Chun yung yoo meuan derm tee gao
I’m still in the same old place
ในนิทาน ที่มีเธออยู่
Nai nitahn tee mee tur yoo
In the fairytale that has you
อย่างน้อยทุกค่ำคืนที่หลับตา ยามฝัน ยังเจอ
Yahng noy took keum keun tee lup dtah yahm fun yung jur
At least every night when I close my eyes, I’ll still see you when I dream

(**)

   

คำร้อง : ปิยวัฒน์ มีเครือ/ ampersand
ทำนอง : ampersand
เรียบเรียง : ศิวัช หอมขำ
โปรดิวเซอร์ : ปิยวัฒน์ มีเครือ / กฤตพงศ์ สกุลนามอเนก