นายพราน

All posts tagged นายพราน

Title: นายพราน / Nai Prahn (Hunter)
Artist: Gluay Stamp (กล้วย แสตมป์)
Album: [Single]
Year: 2017

ดั่งนกที่เผลอบินเข้าไป
Dung nok tee plur bin kao bpai
Like a bird carelessly flying
ไปเจอนายพรานที่ใจร้าย
Bpai jur nai prahn tee jai rai
And meeting a cruel hunter
โดนยิงด้วยศรกลางหัวใจ
Dohn ying duay korn glahng hua jai
Getting shot with an arrow through its heart
อาการเป็นตายเท่าๆ กัน
Ahgahn bpen dtai tao tao gun
I have the same feeling of dying

ต้องอยู่อย่างนี้มาแสนนาน
Dtaung yoo yahng nee mah saen nahn
I’ve had to live like this for so long
โดนทรมานโดนหักหลัง
Dohn toramahn dohn huk lung
Tortured, stabbed in the back
หัวใจดวงนี้เจ็บเรื้อรัง
Huia jai duang nee jep reua rung
This heart chronically hurts
เหมือนดังโดนฝังให้ตายทั้งเป็น
Meuan dung dohn fung hai dtai tung bpen
Like it’s been buried to death

(*) แต่จะตายก็ไม่ตาย
Dtae ja dtai gor mai dtai
But whether I live or die
ยังทุรนทุรายอยู่อย่างนี้
Yung tooron toorai yoo yahng nee
I’m still restless like this
อยากขอร้องอีกที ครั้งสุดท้าย
Yahk kor raung eek tee krung soot tai
I want to beg again for the last time

(**) ช่วยดึงศรออกจากใจ ให้กับฉันที
Chuay deung sorn auk jahk jai hai gup chun tee
Please pull this arrow out of my heart
ปักคาใจ อยู่อย่างนี้มันทรมาน
Bpukkah jai yoo yahng nee mun toramahn
Having my heart pierced like this is torture
ดึงศรออกมาสักนิดหนึ่ง
Deung sorn auk mah suk nit neung
Pull this arrow out a little bit
แล้วแทงให้ทะลุหลัง
Laeo taeng hai taloo lung
And stab it through my back
ให้ฉันขาดใจ ให้ฉันตายด้วยมือเธอ
Hai chun kaht jai hai chun dtai duay meu tur
Let me pass away, let me die by your hand
ดีกว่าต้องทรมาน
Dee gwah dtaung toramahn
It’s better than having to be tortured

(*,**)

ต้องเจ็บอย่างนี้อยู่เรื่อยไป
Dtaung jep yahng nee yoo reuay bpai
I must continuously hurt like this
ทนมองว่าเธอนั้นมีใคร
Ton maung wah tur nun mee krai
Enduring watching you have someone else
ป่วยการหมดแรงจะหายใจ
Bpuay gahn mot raeng ja hai jai
I’m sick without the strength to breathe
ฆ่าฉันให้ตายได้ไหมเธอ
Kah chun hai dtai dai mai tur
Please kill me

   

คำร้อง/ทำนอง : กล้วย แสตมป์
เรียบเรียง : บรรจง เวียงพล