นานเท่าไหร่ก็รอ

All posts tagged นานเท่าไหร่ก็รอ

Title: นานเท่าไหร่ก็รอ / Nahn Tao Rai Gor Ror (However Long, I’ll Wait)
Artist: Bird Thongchai and Sek Loso
Album: Bird-Sek
Year: 2004

เมื่อไหร่เธอจะกลับมา เมื่อไหร่หนา ฉันจะได้เจอ
Meua rai tur ja glup mah meua rai nah chun ja dai jur
When will you come back? When will I get to see you?
รอคอยเพียงแต่เธอ กลับมาหา ฉันอีกสักที
Ror koy piang dtae tur glup mah hah chun eek suk tee
I’m just waiting for you to come back and see me once again

(*) เธอก็รู้ ดีเต็มอก ว่ามันเหงา สักเท่าไหร่
Tur gor roo dee dtem auk wah mun ngao suk tao rai
You know full well just how lonely it is
เมื่อตอนเธอจากไป ไกลจริงหนอ
Meua dtaun tur jahk pai glai jing nor
When you left me truly far behind

(**) เธอสั่งให้รอ ฉันก็รอ อย่างมีจุดหมาย
Tur sung hai ror chun gor ror yahng mee joot mai
If you order me to wait, I’ll wait like it’s my purpose
และไม่มีใคร ทำให้ใจ เธอเปลี่ยนไปแน่นอน
Lae mai mee krai tum hai jai tur plian pai nae naun
And no one can definitely make you change your mind
ถึงจะเหน็บหนาว เหงาเพียงใด ไม่ทำให้เธอใจอ่อน
Teung ja nep nao ngao piang dai mai tum hai tur jai aun
No matter how cold and lonely it is, it won’t make your heart weak
ถึงแดดลมร้อน ขอเพียงเธอรักกัน นานเท่าไรก็รอ
Teung daet lom raun kor piang tur ruk gun nahn tao rai gor ror
Though the sun and wind are hot, I just ask you to love me, however long, I’ll wait

รูปเธอตั้งอยู่หัวนอน และใต้หมอน ก็มีอีกหนึ่งใบ
Roop tur dtung yoo hua naun lae dtai maun gor mee eek neung bai
I have your picture above my bed, and another beneath my pillow
หน้าห้องน้ำนั่นไง ถ่ายคู่ฉัน วันเลี้ยงส่งเธอ
Nah haung num nun ngai tai koo chun wun liang song tur
In front of the bathroom, there’s a picture of my soulmate from the day I bid you farewell

(*,**,**)

ถึงแดดลมร้อน ขอเพียงเธอรักกัน นานเท่าไรก็รอ
Teung daet lom raun kor piang tur ruk gun nahn tao rai gor ror
Though the sun and wind are hot, I just ask you to love me, however long, I’ll wait